Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 219 Дніпровської міської ради
Звіт завідувача перед громадськістю

Картинки по запросу картинки звіт завідувача

 

Звіт

директора Комунального закладу дошкільної освіти

(ясла-садок) № 219

Дніпровської міської ради

Кузьмицької Ольги Олександрівни

перед педагогічним колективом та громадськістю

за 2020-2021 навчальний рік

 

Даний звіт зроблений на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, та на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

1. Загальна характеристика

 

Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 219 Дніпровської міської ради, розпочав функціонування у лютому 1965 року.

За проектною потужністю  це 12-груповий заклад дошкільної освіти розрахований на 220 місць для дітей від 2-х до 7 років. На сьогоднішній день в закладі функціонує 11 вікових груп: 3 групи раннього віку та  8 груп дошкільного віку.

Освітній заклад працює з 7.00 до 17.30 з п’ятиденним робочим тижнем. Основний час перебування - це 10,5 годинним. З 17.30  до 19.00 працює чергова група для дітей дошкільного віку.

Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня проводиться оздоровлення дітей.

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

Адміністрацією і педагогічним колективом створюються умови для всебічного повноцінного розвитку та комфортного перебування вихованців з урахуванням їх інтересів та вікових особливостей. Оформлення групових приміщень для дітей, кабінетів, залів, коридорів є педагогічно доцільним, відповідає естетичним та педагогічним вимогам.

Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення:

 • музична зала;
 • спортивна зала;
 • кімната психологічного розвантаження;
 • методичний кабінет;
 • медичний блок;
 • прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;
 • спортивний майданчик.

2. Склад вихованців

 

Цього навчального року заклад дошкільної освіти відвідувало 190 вихованців, з них:

 • раннього віку – 63 дітей;
 • дошкільного віку – 242 дитини;
 • випущено до школи – 69 дітей.

За звітній період прийнято 73 дітей.

Групи комплектувались за віковими ознаками у серпні за заявами батьків та враховуючи електронну реєстрацію до закладу дошкільної освіти.

Всі звернення батьків з приводу влаштування дітей були задоволені.

3. Кадрове забезпечення

 

Освітній процес у закладі дошкільної освіти забезпечують 43 працівники. Відповідно до затвердженого штатного розпису працюють 24 фахівці, з яких: завідувач - 1; вихователь-методист та практичний психолог - 1; вихователі - 17; музичний керівник – 2; керівник гуртка - 1; сестра медична старша – 1, з них 8 мають повну вищу освіту, 12 – неповну вищу освіту, базову неповну вищу - 4. Молодшого обслуговуючого персоналу – 19 працівників.

Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий: вища категорія – 2 педагога, перша категорія – 3 чол.,  друга категорія – 3 чол звання «вихователь-методист» - 3 чол.

З метою підвищення фахової майстерності пройшли курсову перепідготовку при ДАНО Бурцева Н.І. (курси для вихователів закладів дошкільної освіти (групи раннього віку),  Залужна З.В. (курси для вихователів, які не мають кваліфікаційну категорію або звання «вихователь – методист», Курсаненко Л.В. (курси для вихователів, які не мають кваліфікаційну категорію або звання «вихователь – методист».

У 2021 році атестувались такі педагоги:

Залужна З.В. (вихователь) – встановлення кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»;

Кійко К.О., Івахненко А.М., Курсаненко Л.В. (вихователі) – встановлення 11 тарифного розряду.

Кійко К.О. та  Івахненко А.М. закінчили в 2020 році  КЗВО «Дніпровський фаховий педагогічний  коледж» ДОР» та продовжили навчання в вищих навчальних закладах.

За звітній період Альошина Н.Р. та Кучерява І.В., попрацювавши помічником вихователя прийняли пропозицію працювати вихователем та надалі отримати педагогічну освіту.

Адміністрація закладу дошкільної освіти створює працівникам усі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів, робота колективу ЗДО відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

 

 

 

4. Пріоритетні напрями діяльності закладу дошкільної освіти

 

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України: Педагогічний колектив втілює у життя державну політику в галузі освіти. Управлінська діяльність адміністрації закладу спрямована на забезпечення гарантованого права громадян на отримання дітьми якісної дошкільної освіти. Заклад забезпечено необхідними нормативно-законодавчими актами щодо функціонування і розвитку дошкільних навчальних закладів. Навчальний план складається з інваріантної частини, що забезпечує компетентність дитини відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та варіативної частини, в якій передбачаються індивідуальні та групові заняття за варіативними програмами.

Варіативна частина розроблена відповідно до Статуту та з урахуванням запитів батьків до індивідуальних потреб дитини.

Форми організації освітнього процесу ґрунтуються на основі Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція).

Уся діяльність колективу була направлена на реалізацію основних положень законів України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про охорону праці», «Про дитяче харчування», «Про фізичну культуру і спорт», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та виконання завдань річного плану роботи. До вирішення питань, передбачених нормативно – правовою та навчально – методичною базою, колектив ЗДО підійшов творчо та відповідально.

Основними пріоритетними завданнями у 2020 - 2021 навчальному році були:

1. Продовжити роботу над впровадженням освітньої програми «Дошкільнятам - освіта для сталого розвитку»

2. Продовжити роботу над вихованням  патріотичної свідомості дошкільників з високими морально – духовними якостями, навичками культури спілкування, знаннями про українську культуру та звичаї, як важливими чинниками  національно - патріотичного виховання.  

3. Удосконалювати систему роботи по запровадженню напрямів SТRЕАМ - освіти дошкільників.

4. Направити роботу по створенню й підтримці сучасного освітнього простору, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

А також визначені пріоритетні напрямки роботи педагогічного колективу:

1.     Сталий розвиток;

2.     STREAM-освіта;

3.     Економічна освіта;

4.      НУШ

Річним планом роботи закладу дошкільної освіти були передбачені різні дієві форми роботи з педагогічними кадрами. Дане питання обговорювалися на педагогічних годинах, семінарах-практикумах, під час проведення групових та індивідуальних консультацій для вихователів. За цей проміжок часу було максимально активізовано діяльність педагогів, створено необхідні умови для їх творчих пошуків, безперервного вдосконалення фахової майстерності.

Підвищенню теоретичного рівня знань педагогів сприяли спільні заняття по вивченню, обговоренню та впровадженню в практику роботи новинок методичної літератури, періодичних видань, передового педагогічного досвіду.

Педагоги поглибили свої знання стосовно освітніх технологій у навчальному процесі, беручи участь у педрадах з проблем:

- «Сучасні проблеми взаємодії дошкільного закладу й сім’ї»;

- «Ціннісні орієнтири дитячої гри».

- засіданнях семінарів-практикумів:

- семінар-практикум: «Дошкільнятам – освіту для сталого розвитку: особливості реалізації в роботі ЗДО»;

- семінар-практикум: «Робота з екологічного виховання у дошкільному навчальному закладі»;

- семінар-прктикум: «Плекаємо свідому особистість»;

- семінар-практикум: «Дидактична гра як засіб формування пізнавального інтересу в дітей дошкільного віку».

Тренінги:

- «Розвиток комунікативної культури педагогів в сучасному дошкільному закладі»;

- «Освітньо-мовленнєве середовище ЗДО»;

- «Прийоми урізноманітнення завдань художньо-естетичного розвитку дітей дошкільного віку»;

- «Імідж сучасного вихователя ЗДО».

Відкриті перегляди:

1. «Вода – джерело життя» (Сталий розвиток).

2. «Цікава мандрівка».

3. Заняття з елементами STREAM освіти «Подорож краплинки».

4. «Сніжне дерево».

5. «Хто в будиночку живе?».

6. Інтегроване заняття-розвага в старшій групі на тему: "Такий необхідний папір" (Сталий розвиток).

Консультації:

 • «Освіта для сталого розвитку – новий напрям у сучасній освіті»;
 •  «STREAM – освіта як засіб інтегрованого навчання та виховання дітей дошкільного віку»;
 • «Сучасні освітні технології в днз»;
 •  «Освітня технологія «Кольорові палички Кюїзенера»;
 • «Розвивальне предметне середовище для дітей раннього віку».;
 • «Завдання правового виховання дошкільників».;
 • «Шляхи, засоби та методи патріотичного виховання дошкільників»;
 •  «Шляхи, засоби та методи патріотичного виховання дошкільників»;
 • «Здоров’ятворчі та здоров’язбережувальні технології у ДНЗ»;
 • «Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ».

Належна увага приділялась самоосвіті як індивідуальній формі методичної роботи з педагогами. Постійно здійснювався контроль за результативністю самоосвіти.

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж року, показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння різноманітними методами роботи, накопиченню практичного і теоретичного досвіду педагогів, спрямованого на оптимальний розвиток кожної дитини.

5. Якість реалізації освітніх програм

Сучасна освіта вимагає освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами.

Впровадженню інноваційних технологій у навчально-виховний процес сприяє забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданнями, сучасним дидактичним матеріалом тощо.

Заклад дошкільної освіти у своїй роботі програму «Дитина в дошкільні роки» (нова редакція) та програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». Також впроваджуються парціальні програми – для варіативної складової:

- «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт.- Єфименка М. М.);

- «Граючись, вчимося. Англійська мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (авт. - Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.);

- «Дитяча хореографія» (авт. – Шевчук А. С.);

- «Мудрі шахи», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи.(авт. Семизорова В. В., Духновська О. І., Пащенко Л. Ю.);

Парціальні програми допомагають вихователям розширити, поглибити можливості розвитку особистості дитини та реалізувати пріоритетні напрями в діяльності закладу дошкільної освіти. У 2020 - 2021 навчальному році на безоплатній основі велась робота хореографічного гуртка.

Моніторинг рівня засвоєння програмних вимог дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та колективу закладу. За результатами діагностики із засвоєння знань згідно з вимогами Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) зроблено висновки щодо загальної компетентності дітей дошкільного віку:

 

3-й рік життя      

 

2019-2020 н.р.                                                                  2020-2021 н.р.

 

                    

 

4-й рік життя

 

2019-2020 н.р.                                                           2020-2021 н.р.

                        

        

 

5-й рік життя

2019-2020 н.р.                                                            2020-2021 н.р.  

                            

 

6-й рік життя

2019-2020 н.р.                                                               2020-2021 н.р.

     

 

Зробивши порівняльний аналіз моніторингу знань вихованців, слід відмітити, що деякі показники значно покращились.

Психологічну службу в закладі освіти представляє практичний психолог Підгорна Наталія Сергіївна, яка допомагає розкрити нові грані характеру дітей, допомагає їм стати впевненішими, товариськими і життєрадісними. Систематично проводиться діагностична робота - це психологічне обстеження груп дітей з метою виявлення рівня розвитку або причин, які гальмують цей розвиток. Цей напрямок здійснюється у формі планової діагностики або діагностики по запиту педагогів, батьків, адміністрації, і є важливим підготовчим етапом для подальшої корекційно-розвивальної роботи. Практичний психолог використовує тестування, спостереження, анкетування, бесіди з дітьми та батьками, аналіз продуктів дитячої творчості (малюнків, аплікацій, поробок).

Практичним психологом Підгорна Н. С. проводилося обстеження дітей старшого дошкільного віку щодо рівнів розвитку психічних процесів за різноманітними  методиками:

Мотиваційна готовність (методика «Ставлення дитини до школи» А. Л. Венгер,    Е. А. Бугрименко);

Розвиток уваги (методика «Трикутники»);

Розвиток пам’яті (методика 10 слів. «Піктограма». А. Р. Лурія);

Розвиток наочно-образного мислення (методика «Рибка» В. В. Холмовська);

Розвиток зорово-моторної координації (Субтест «Копіювання письмових букв»    А. Керн – Я. Йірасека).

Аналіз результатів показав, що найкращі показники діти демонструють з емоційної готовності. Тобто більшість з них позитивно налаштовані на майбутній процес навчання в школі.

За інтелектуальною готовністю діти дошкільного віку здебільшого проявляють середній та високий рівні розвитку майже всіх вивчених пізнавальних процесів.

Аналізуючи вольовий вид готовності, важливо відзначити, що діти відчувають певні ускладнення щодо вміння працювати за зразком і, особливо, за інструкцією.

Таким чином, різні види готовності дітей старших груп ЗДО розвинені нерівномірно. Діти позитивно налаштовані на майбутнє навчання в школі. Вони вміють узагальнювати і класифікувати предмети, логічно мислити, сприймати і запам’ятовувати інформацію, концентрувати увагу на виконанні завдання. Але певна частина дітей мають проблеми з функціональним та вольовим видами готовності.

Особливу увагу звертали на те, щоб вихователь не формально підходив до розв’язання цієї проблеми, а враховував результати в подальшій своїй роботі з дітьми. Робота педагогічного колективу забезпечила високі та середні показники готовності дітей до навчання в школі.

Моніторинг знань дітей старшого дошкільного віку за новою редакцією Базового компонента дошкільної освіти свідчить про такі досягнення дітей:

Кількість дітей:70 (100%)

Високий рівень – 35 (50%)

Середній рівень – 30 (42%)

Низький рівень – 5 (8%)

Аналіз результатів моніторингу показав, що високий рівень у 29 дітей (54%), середній рівень у 20 дітей (37%), низький рівень – 5 дітей (9%). Найкращі показники старші дошкільники мають за такими лініями: «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Гра дитини» . Також у дітей здебільшого визначається середній рівень за наступними лініями: «Дитина в природному довкіллі», «Мовлення дитини».

Таким чином, діти старших груп закладу дошкільної освіти переважно готові до майбутнього навчання у школі, що підтверджують результати моніторингу. Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в розвитку пізнавальних процесів, у формуванні навичок навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

Музично-естетична діяльність у ЗДО здійснюється музичними керівниками Гальперіною О.Б. та Рибальченко Н.В. які на високому рівні проводять музичні заняття, святкові ранки, розваги де педагоги розвивають здібності кожної дитини і знаходять підхід до вихованців індивідуально. Вони навчають дітей любити співати пісні, вміти слухати музику різних жанрів, правильно, красиво і естетично рухатися, формують естетичний смак.

6. Управлінська діяльність директора ЗДО

Безпосереднє керівництво закладом дошкільної освіти № 219 протягом 2021 року здійснює директор, педагог вищої кваліфікаційної категорії Кузьмицька Ольга Олександрівна

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у закладі освіти прийнято такі форми самоврядування:

 • батьківська ініціативна група дошкільного закладу та груп;
 • первинна організація Місцевої професійної спілки «ОБ’ЄДНАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ»;
 • педагогічна рада;
 • загальні збори батьків та членів трудового колективу;
 • комісія з охорони праці;
 • пожежно-технічна комісія.

Управлінські рішення та дії директора закладу дошкільної освіти у поточному році були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу для виконання річних завдань:

 1. Комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;
 2. Складання бюджетного запиту на 2021 рік;
 3. Створення умов для безпечного перебування дітей у приміщеннях та на території ЗДО (ремонт та фарбування ігрового та спортивного обладнання, групових осередків, підсобних приміщень, висадження квітів та кущів, омолодження застарілих дерев, завезення піску тощо);
 4. Організація заходів з підготовки реалізації проектів в освітньому процесі.

Оформлено, підписано, зареєстровано:

СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 219 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (нова редакція) (затверджено наказом департаменту гуманітарної політики від 19.02.2021 № 41/1)

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між адміністрацією та профспілковим комітетом первинної організації Місцевої професійної спілки «ОБ’ЄДНАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ» Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 219 Дніпровської міської ради на 2021-2024 роки

ЛІЦЕНЗУВАННЯ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ.

У зв’язку з карантином через поширення коронавірусної хвороби COVID-19 та обмеженим доступом батьків та відвідувачів на територію закладу, прийом громадян проводився із застосуванням електронних комунікацій та технологій, соціальних мереж (дистанційно).

На он-лайн та оф-лайн прийомі директора було 98 чоловік, звернулися із заявами – 117 чоловіка.

Актуальними залишаються питання:

 • працевлаштування – 12 звернень, 10 – вирішені позитивно;
 • влаштування дітей – 37 звернень;
 • організація пільгового харчування – 40 звернень;
 • відрахування дітей, збереження місця в ЗДО у зв’язку з тимчасовим відрахуванням, дублювання старшої групи – 17 звернень.
 • надання офіційних довідок на відвідування ЗДО дітьми – 8 звернень.

Відповіді на запит служби у справах дітей стосовно неповнолітніх – 2 звернення та на адвокатський запит – 1 звернення.

По зверненням, що надійшли до закладу дошкільної освіти протягом 2020-2021 року вжито необхідних заходів, надано вичерпані відповіді та пояснення.

Вирішено позитивно 115 звернення. Відмовлено – 0.

7. Організація роботи із сім’ями вихованців.

Взаємодія із сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямів діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Освітній заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Працюючи з дітьми, педагоги враховували вплив родини на формування творчих здібностей інноваційної особистості. З цією метою з кожною родиною намагалися налагоджувати тісний контакт. Організовували індивідуальні бесіди, консультації, анкетування.

Педагогічний колектив закладу дошкільної освіти сприяє підвищенню психологічної та педагогічної компетентності батьків шляхом проведення різнопланової системної роботи, а саме: оформлення інформаційно-правових куточків, сумісні акції («Барви осені», «Новорічне диво», «Моя країна Україна).

Колектив постійно працює над створенням прозорості та позитивного іміджу закладу, і тому у ЗДО працює власна сторінка на Інтернет-сайті «Класна оцінка». Інформація сайту розрахована в першу чергу, на батьків вихованців. Цікаві статті, фотогалерея, висвітлення поточної роботи – все це сприяє відкритості ЗДО, залученню батьків до життя їх дітей у закладі.

Аналізуючи результати проведеної роботи, педагоги планували подальшу двосторонню виховну роботу – з вихованцями та їхніми батьками. У взаємозв’язку з практичним психологом педагогами кожної вікової групи розроблені консультації-рекомендації для батьків з проблемних питань.

8. Організація харчування в закладі дошкільної освіти

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей.

Послуги з організації харчування забезпечуються в приміщенні харчоблоку закладу дошкільної освіти відповідно до умов Договору від 18.01.2021 року № 219/Д в строки, встановлені цим Договором.

ТОВ «Контракт Продрезерв 5» несе відповідальність за якість харчування, а також за відповідність меню вимогам чинного законодавства України та узгодженим з Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, забезпечує придбання та постачання продуктів, якість яких підтверджується відповідними сертифікатами якості. Вартість харчування становить: для груп раннього віку –41 грн. 65 коп., для дошкільних груп  - 63 грн. 20 коп.

Постійно здійснюється контроль з боку сестри медичної старшої та адміністрації ЗДО за технологією виготовлення страв, якістю харчування, виконанням умов Договору.

Біля харчоблоку оформлено стенд, на якому розміщено інформацію для батьків щодо нормативно-правової бази з питань організації харчування, норм харчування у дошкільних навчальних закладах, надано рекомендації з питань організації харчування дітей дошкільного віку тощо. Також розміщено графік видачі їжі, щоденне меню із зазначенням виходу кожної страви для дітей раннього та дошкільного віку, яке завірено керівником закладу та завідувачем виробництва.

У закладі організоване харчування дітей пільгових категорій відповідно до Програми розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 07.09.2016 № 11/13 (зі змінами від 20.05.2020 № 22/57). Забезпечуються безоплатним харчуванням за рахунок коштів міського бюджету в розмірі 100% від вартості харчування в день вихованці: діти з малозабезпечених сімей (5 дітей), діти, батьки яких є учасниками АТО (13 дітей), дитина з інвалідністю (3 дітей), діти з числа внутрішньо переміщених осіб (7 дітей). Дітям з багатодітних родин розмір плати за харчування зменшується на 50% (12 дітей)

9. Система роботи дошкільного навчального закладу щодо попередження травматизму.

Особливу увагу протягом навчального року було приділено охороні життя та безпеці життєдіяльності дітей дошкільного віку.

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників освітнього процесу ЗДО якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації, формування навичок безпечної поведінки в різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки. Ці питання постійно знаходяться на контролі директора закладу. Питання «Стан роботи з попередження дитячого травматизму» розглядалося на педагогічних годинах, нарадах, в індивідуальних консультаціях та бесідах.

Вихователі 1 раз на тиждень згідно планів освітньої роботи проводять з дітьми різноманітні тематичні заняття, бесіди, розгляд ілюстрацій та картин, читання оповідань та віршів, розваги, практичні ігри-завдання тощо. В групах обладнані осередки дорожнього руху, «Сам вдома», електробезпеки. У вітальнях оформлені куточки пожежної безпеки, цивільного захисту. У батьківських куточках є необхідна інформація для батьків щодо безпечної поведінки в лісі, на льоду, біля водоймищ, вдома, з електроприладами, з тваринами, ліками тощо. Вихователі вчасно проводять з батьками інструктажі, консультації, бесіди.

Розроблено план підготовки і проведення Тижнів знань з основ безпеки життєдіяльності. Вихователі підготували для дітей цікавий відео та літературний матеріал, загадки, пісні, вікторини. Для батьків надано рекомендації та пам’ятки. Відбувся зворотній зв'язок між батьками та педагогами через соціальні мережі.

Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності пройшов з проведенням занять, бесід, переглядом відеофільмів, розглядом проблемних ситуацій.

Для попередження нещасних випадків під час освітнього процесу та у побуті адміністрацією закладу розроблено та затверджено Комплексний план основних заходів із безпечної життєдіяльності дітей на 2020-2021 навчальний рік.

З метою покращення якості роботи з охорони праці та охорони життя і здоров'я дітей у закладі дошкільної освіти адміністрацією проводяться різні види контролю із залученням членів комісії з техніки безпеки, організації охорони праці та профспілкового комітету. Результати спільних перевірок обговорюються на виробничих нарадах, зборах колективу.

Для проведення якісної роботи з дітьми по БЖД методичний кабінет забезпечений наочним матеріалом.

Запобіганню і профілактиці травматизму у дітей сприяє систематична і планомірна організація роботи. З батьками вихованців систематично проводяться інструктажі з питань безпеки життєдіяльності та охорони здоров’я дітей, розроблені поради, рекомендації, пам’ятки для батьків та розміщені в інформаційних куточках.

Постійно ведеться аналіз дитячого травматизму. Протягом 2020-2021 року у закладі освіти не зареєстровано жодного випадку дитячого травматизму під час освітнього процесу та в побуті, що свідчить про систематичну роботу з попередження всіх випадків дитячого травматизму з працівниками закладу, дітьми та їх батьками.

10. Робота зі зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу

Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Фінансові асигнування на 2021 рік заплановано на захищені статті (харчування дітей, заробітна плата працівників КЗДО, оплата комунальних послуг, придбання медикаментів). Усього на суму 8 232 068,00 грн.

 

 

 

 

Також витрачено бюджетні кошти на наступні придбання:

Використання бюджетних коштів

Товар

1.

Засіб дезінфікуючий Люмакс - Профі

47 шт.

14419 грн.60 коп.

2.

Засіб дезінфікуючий Амілокс

1 шт.

504 грн.00 коп.

3.

Засіб дезінфікуючий Люмакс - хлор

4 шт.

1368 грн.00 коп.

4.

Мило рідке, антибактеріальне «Пуся»

23 шт.

1646 грн.47 коп.

5.

Рушник паперовий двошаровий

84 шт.

3305 грн.58 коп.

6.

Пакети для сміття Pro білий

43 шт.

474 грн.72 коп.

7.

Підставка настінна дезінфекційна для ручного дозатору mom

12 шт.

4515 грн.48 коп.

8.

Термометр безконтактний

1

1320грн.00коп.

 

Всього

 

16559грн.37коп.

Надання послуг

1.

Здійснено гідравлічне випробування системи опалення

 

 

2.

Здійснено обслуговування системи доочищення питної води

 

 

3.

Поставка щотижня бутильованої питної води «Сонечко»

 

 

4.

Здійснено лабораторні дослідження мікроклімату, освітлення, піску, води

 

 

 

1.

Встановлено дворове освітлення (відремонтовано 3 та встановлено 3 нових стовпи на 16 ліхтарів)

 

 

2.

Побудована асфальтова доріжка від проспекту до дошкільного закладу.

 

 

 

 

Крім бюджетних коштів отримано благодійну допомогу у вигляді товарів та послуг.

 

Перелік товарів, робіт, послуг та використання коштів, отриманих як благодійна допомога

1.

Оплата за інтернет

 

2500грн.00коп.

2.

Передплата газети «Рятувальник»

 

118грн.00коп.

3.

Передплата Е-журналів «Вихователь – методист дошкільного навчального закладу», «Музичний керівник дошкільного навчального закладу»

 

3200грн.00коп.

4.

Миючі засоби

 

60937 грн.00коп.

5.

Фарба

 

2586грн.00коп.

6.

Пісок

 

2500 грн.00коп.

7.

Придбано пісочниці (8 шт)

 

36500 грн.00коп.

8.

Замінені шини - встановлено 60 м. дерев'яної огорожі

 

14000 грн.00коп.

9.

Відремонтовано 3 пральні машини

 

6000 рн.00коп.

10.

Відремонтована санвузол для працівників харчоблоку

 

18460грн.00коп.

11.

Будівельні матеріали

 

345грн.00коп.

12.

Рушники паперові

 

1500грн.00коп.

13.

Заміна нагрівача води в гр. № 2

 

2300грн.00коп.

14.

Ремонт опалення

 

2000грн.00коп.

15.

Вивезення будівельного сміття

 

2200грн.00коп.

16.

Виготовлення печатки та штампів

 

750грн.00коп.

 

ЗАГАЛЬНА СУМА

 

155896грн.00коп.

 

Відремонтовано:

 • ігрову кімнату групи № 9, групи № 1;
 • приміщення спальні групи № 11;
 • роздягальню груп №№ 6, 9;
 • санвузол групи № 10;
 • каналізаційну систему групи № 1;
 • косметичний ремонт коридору, сходин, тамбурів;
 • фарбування ігрового та спортивного обладнання, паркану, бордюрів;
 • благоустрій території закладу та ігрових майданчиків.

 

Аналізуючи роботу закладу дошкільної освіти, можна зробити такий висновок: адміністрацією постійно здійснюється послідовна робота по створенню методичного та психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу, впровадженню інноваційних технологій, створенню оптимального сучасного предметно-розвивального середовища для дітей дошкільного віку, залучаються позабюджетні асигнування для розвитку закладу освіти.

Висловлюємо вдячність батьківській громаді, яка протягом багатьох років бачить та розуміє господарські проблеми дошкільного закладу,  допомагає колективу у проведенні ремонтних робіт, благоустрої території закладу, створенні сприятливого мікроклімату для гармонійного розвитку  дошкільників, що відповідає сучасним вимогам стандартів освіти.

 

 

 

Директор КЗДО № 219 ДМР                           О.О.Кузьмицька