Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 219 Дніпровської міської ради
Відкритий доступ

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

"ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 219"

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

e-mail:[email protected]

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Комунальний заклад освіти – «Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 219» Дніпровської Міської Ради (далі – дошкільний заклад), зареєстрований виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 17.01.2002 р. № 6, перереєстрованого із урахуванням змін від 03.05.2006 р. № 175, від 25.11.2009 р. номер запису, 12241050003027879 знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.

1.2.   Місце знаходження Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 219» Дніпровської міської ради (скорочена назва –ДНЗ № 219):

49051, м. Дніпро,

просп. Петра Калнишевського, 13А (вул. Косіора, 13А)

телефон (0562) 27-08-63.

1.3.   Власник дошкільного закладу - територіальна громада міста в особі Дніпровської  міської ради. Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт  приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

        1.4. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положенням про дошкільний навчальний заклад (далі – Положення), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 (зі змінами), іншими нормативно – правовими актами, власним Статутом.

1.5.   Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, ідентифікаційний код ЄДРПОУ.

1.6.        Головною метою дошкільного закладу є забезпечення  права дитини  на доступність і безоплатність  дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7.        Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

·          збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей;

·          формування особистості дитини, розвиток  її творчих здібностей та нахилів;

·          забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

·          підвищення соціально-економічного статусу та ролі дошкільного закладу в даному мікрорайоні;

·          виховання у дітей любові до України, свого народу;

·          залучення батьків, спонсорів, приватних осіб та працівників лікувальних закладів міста до активної участі в діяльності дошкільного закладу;

·          здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

1.8.        Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

1.9.        Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством, державою за:

·     реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

·     забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня і обсягу;

·     дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази;

1.10.   Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

        

2.1.        Дошкільний заклад розрахований на 220 місць.

2.2.        Групи комплектуються за віковими ознаками.

2.3.        У дошкільному закладі функціонують 11груп:

·        раннього віку – 3 групи;

·        дошкільного віку – 8 груп.

2.4.        Дошкільний заклад має групи з денним режимом перебування дітей. При потребі можуть бути організовані групи короткотривалого перебування дітей, 12-годинного перебування дітей та групи з гнучким режимом дня.

2.5.        Наповнюваність груп дітьми становить:

·        від 1 року до 3 років - 15 осіб,

·        від 3 років до 6 років – 20 осіб,

·        в оздоровчий  період – 15 осіб.

·        різновікові групи – 15 осіб.

2.6.        Для зарахування дитини у дошкільний навчальний заклад необхідно пред’явити:

·              свідоцтво про народження дитини;

·              медичну довідку про стан здоров’я дитини;

·              медичну довідку про епідеміологічне оточення;

·              документи для встановлення пільгової оплати за харчування дитини (для дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, багатодітних та  малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких є учасниками АТО);

·              направлення на зарахування дитини відповідно до електронної черги.

2.7.        За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі  у разі хвороби, карантину, санаторного лікування, під час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.8.        Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:

·              за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

·              коли дитина не відвідує заклад без поважних причин більше місяця;

·              на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі;

·              у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2–х місяців.

Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини – 10 днів.

 

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

3.1.    Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні – субота, неділя, святкові дні.

3.2.    Щоденний графік роботи дошкільного закладу:

·     з 10,5 годинним перебуванням – 7.00 до 17.30;

·     з 12-ти годинним перебуванням (чергова група) - з 7.00 до 19.00.

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО–ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

4.1.        Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня по 31 серпня у дошкільному закладі проводяться  літні оздоровчі заходи.

4.2.        Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та на  період літнього оздоровлення.

4.3.        План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою дошкільного закладу, затверджується керівником дошкільного закладу та  погоджується з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради; план на літній оздоровчій період затверджується завідувачем дошкільного навчального закладу.

4.4.        У дошкільному закладі визначена мова навчання і виховання дітей згідно з чинним законодавством, (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016 № 251).

4.5.        Організація навчально - виховного процесу у дошкільному закладі здійснюється відповідно до вимог Державного стандарту дошкільної освіти України – Базового  компонента дошкільної освіти, чинних (державних та альтернативних) програм.

4.6.     Дошкільний заклад організовує навчально – виховний   процес за такими  напрямками:

-         національно-патріотичне виховання;

-         екологічне виховання;

-         фізкультурно-оздоровча робота;

-         партнерські відносини з родиною.

4.7.     Дошкільний заклад може надавати додаткові освітні послуги

відповідно до порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого спільним  наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 15.11.2013 № 1/9-813 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними  та комунальними навчальним закладами» від 23.07.2010 №736/902/758 та інструктивно – методичного листа Міністерства освіти  і науки України від 15.11.2013 № 1/9-813 «Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах».

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

5.1. Організація харчування в дошкільному закладі здійснюється відпо-

відно до вимог чинного законодавства.

5.2.Забезпечення продуктами харчування здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради   на тендерній основі централізовано за рахунок місцевого бюджету та батьківської плати відповідно до  норм харчування.

5.3.Вартість харчування встановлюється згідно з рішенням сесії Дніпровської міської ради, нормативних документів профільного міністерства.

5.4.У дошкільному закладі встановлено: триразове харчування ( сніданок, обід, підвечірок).

         5.5.Контроль за організацією та якістю харчування,  закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом готових  страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів, привиття культурно – гігієнічних навичок здійснюється медичними працівниками  та керівником закладу.

5.6.Для дітей спеціалізованих груп харчування здійснюється на безоплатній основі.

 

 

VІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

6.1. У дошкільному закладі медичне обслуговування дітей здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, передбаченими штатним розкладом цього закладу та лікарями, які працюють  згідно зі встановленим графіком роботи у ДЦПМСД № 9  (дитяча поліклініка).

6.2.     Медичний персонал здійснює  обов’язкові медичні огляди, у тому числі медичні огляди перед профілактичними щепленнями; проводить профілактичні щеплення дітей дошкільного віку  згідно з календарем щеплень; надає невідкладну медичну допомогу та організовує заходи для госпіталізації (у разі показань); інформує про захворювання дітей  батьків або осіб, які їх замінюють.

         6.3. Забезпечує санітарно – гігієнічну, санітарно – просвітницьку, оздоровчу, профілактичну роботу  з дітьми, персоналом закладу та батьківською громадськістю.

 

VІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

7.1.Учасниками навчально–виховного процесу у дошкільному закладі є:

·        діти дошкільного віку;

·        педагогічні працівники;

·        медичні працівники;

·        помічники вихователів;

·        батьки або особи, які їх замінюють;

·       фізичні особи, які надають додаткові  освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

7.2. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну  педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.3. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідувачем.

7.4. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.5. Працівники дошкільного закладу у відповідності до ст.26 Закону  України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» двічі на рік проходять безоплатні медичні (профілактичні огляди) за місцем мешкання.

7.6. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.8. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: подяка, (усна або із записом у трудову книжку), грамоти (управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради , департамент освіти і науки Дніпропетровської облдерж-адміністрації, Міністерства освіти і науки України), нагороди (значок «Відмінник освіти України», медалі Софії Русової та Василя Сухомлинського), грошові премії, інші форми заохочення, які не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту), або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

7.10. Педагогічні працівники мають право:

·          вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

·          участь у роботі органів самоврядування дошкільного закладу;

·          на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

·          проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

·          вносити пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного закладу;

·          на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

·          об’єднуватися у професійні спілки та членство в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

·          захист професійної честі та власної гідності;

інші права, що не суперечать законодавству України.

7.11.Педагогічні працівники зобов’язані:

·     виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

·     дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

·     забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

·     брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

·     виконувати накази та розпорядження керівництва;

·     інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.12. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

·        Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України  ( 254к/96 –ВР), Законом України « Про освіту»та іншими нормативно – правовими актами.

·        Дитина має право на гарантоване державою право на:

·        безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;

·       безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

·       захист від будь-якої інформації пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

·       захист від будь–яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

·       здоровий спосіб життя.

7.13.Права батьків або осіб, які їх замінюють:

·        вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною

дошкільної освіти;

·       обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування дошкільного закладу; звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

·       брати участь у покращенні організації навчально – виховного процесу та зміцненні матеріально–технічної бази дошкільного закладу;

·       звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

·       відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

·       захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

·       інші права, що не суперечать законодавству України.

 

Батьки або особи, які їх замінюють зобов’язані:

·       виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей  українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

·       своєчасно вносити оплату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

·       своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

·       у разі невідвідування дитиною дошкільного закладу за хворобою, батьки зобов’язані надати довідку про стан здоров’я дитини;

·       слідкувати за станом здоров’я дитини;

·       забезпечити умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

·       поважати гідність дитини;

·       виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної та рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

·       дотримуватися режиму роботи дошкільного закладу;

·       дотримуватись режиму роботи групи, яку відвідує дитина;

·       співпрацювати з вихователями та іншими спеціалістами для усунення різних недоліків.

·       Відповідно до Санітарного регламенту  для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони  здоров’я  України від 24.03.2016 № 234 , зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 14.10.2016  за № 563/28693, діти з ознаками інфікційного захворювання  до дошкільного закладу не приймаються. Після перенесенного інфекційного захворювання  приймання дітей до дошкільного закладу дозволяється за наявності медичної довідки закладу охорони здоров’я, в якому дитина перебуває  під медичним наглядом. Діти після тимчасової відсутності  у дошкільному закладу з інших причин приймаються без медичних довідок за умови відсутності явних ознак захворювання;

·        слідкувати за станом здоров’я дитини;

·       забезпечувати умови  для здобуття дітьми  старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь- якою формою;

·        поважати гідність дитини;

·       виховувати у дитини працелюбність , шанобливес тавлення до старших за віком, державної та рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

·        дотримуватися режиму роботи дошкільного закладу;

·        дотримуватися режиму роботи групи, яку відвідує дитина;

·       співпрацювати з вихователями та іншими спеціалістами для усунення різних недоліків.

 

 

VIII. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради  який  є представником власника.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади  наказом департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради згідно  з чинним законодавством

         Керівник дошкільного закладу:

·          відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», положенням «Про дошкільний  навчальний заклад» (зі змінами), забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

·          здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

·          діє від імені дошкільного закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах та організаціях, розпоряджається в установленому порядку майном  дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни, за збереження матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

·          приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу (практичний психолог – за згодою департаменту гуманітарної політики);

·          видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

·          затверджує штатний розклад за погодженням із власником дошкільного закладу;

·          контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

·          затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

·          забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

·          контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізичним особливостям, здібностям і потребам;

·          підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

·          організовує додаткові освітні послуги, спрямовані на поліпшення догляду, оздоровлення, виховання, навчання дітей;

·          організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

·          щороку звітує перед колективом працівників та батьківською громадськістю про навчальну-виховну, методичну  та фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу;

·          забезпечує та здійснює контроль за роботою сайтів дошкільного закладу.

8.3. Постійно діючим колегіальним органом дошкільному закладі є педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: керівник, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти, а також голова батьківського комітету дошкільного закладу. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного закладу.

Педагогічна рада дошкільного закладу:

·              розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

·              організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

·              приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

         Кількість засідань педагогічної ради визначається за потребою і, як правило, становить не менше 4 на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування дошкільного закладу є загальні збори колективу дошкільного закладу та батьків або осіб, які їх замінюють. Збори скликаються не рідше одного разу на рік.

         Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу – не менше 70%, батьків або осіб, які їх замінюють – не менше 70%.

         Термін їх повноважень становить 1 навчальний рік.

         Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

         Загальні збори:

·              приймають Статут, зміни і доповнення до нього;

·              обирають раду дошкільного закладу відповідно до Положення , її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

·              заслуховують звіт керівника дошкільного закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності  дошкільного закладу, дають їм оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

·              розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

·              затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.

         Кількість засідань ради визначається за потребою.

         Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, власник, спонсори та інші).

         Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття  дітьми дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету дошкільного закладу; вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу; погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків та виконує інші функції, що не суперечать чинному законодавству.

8.6. У дошкільному закладі  діє  батьківський комітет згідно з положенням «Про батьківські  комітети дошкільного навчального закладу», який є добровільним  органом громадського  самоврядування,  створений на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав своїх дітей. Він формується з батьків або осіб , які їх замінюють по одному представнику  від кожної вікової групи та діє від їх імені.

         Батьківський комітет створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени батьківського комітету  обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює батьківський комітет  голова, який обирається шляхом голосування на його засіданні з числа членів батьківського комітету. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік. Легалізація батьківського комітету  здійснюється шляхом видання відповідного наказу по дошкільному закладу після письмового повідомлення  керівництва закладу про його заснування.

         Основними завданнями батьківського комітету є:

·              захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування дошкільного закладу, у відповідних державних та судових органах, забезпечення постійного та систематичного взаємозв’язку  батьків і педагогічного колективу дошкільного закладу;

·              співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей  у дошкільному закладі;

·              сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

·              сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

·              сприяння організації та проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

·              стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

·              сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

 

IX. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

9.1. Дошкільному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики.

9.2. Дошкільний заклад розташований на ділянці площею 2160 кв. м згідно з технічним паспортом.

9.3. Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням власника, тобто територіальної громади міста в особі Дніпровської  міської ради, за ініціативою та погодженням з органом оперативного управління діяльністю дошкільного закладу, відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.

9.4. Дошкільний заклад за погодженням із власником може придбати і орендувати необхідне обладнання та інше майно; отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб; здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для впровадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

 

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

·              майно власника;

·              кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

·              батьків, або осіб, які їх замінюють;

·              добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

·       інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

10.2. Дошкільний заклад за погодженням із власником має право:

·              придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

·              отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, батьків або осіб, які їх замінюють;

·              здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для впровадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється  відповідно до чинного законодавства.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади, яким підпорядковується дошкільний заклад.

10.5. Дошкільний заклад є неприбутковою установою.

       За рішенням власника  бухгалтерський облік здійснюється або самостійно, або  централізовано.

10.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб.

10.7. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених  її установчими документами.

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

            11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу дошкільної освіти здійснюється власником,  департаментом  гуманітарної політики Дніпровської міської ради, Державною інспекцією навчальних закладів .

11.3. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється власником дошкільного навчального закладу.

 

 

 

XII. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ

ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

12.1. Припинення діяльності дошкільного закладу здійснюється шляхом реорганізації  (злиття, приєднання, поділ) або ліквідації за рішенням власника, в інших випадках, передбачених чинним законодавством,  за рішенням суду.

12.2. При реорганізації та ліквідації дошкільного закладу працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів у відповідності до чинного законодавства України та колективної угоди.

12.3. У випадку реорганізації дошкільного закладу його права і обов’язки переходять до правонаступника.

12.4. У разі припинення діяльності юридичної особи (у разі її ліквідації,  злиття, поділу,  приєднання або  перетворення)  передбачається  передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду  або зарахування до доходу бюджету.

12.5.  Ліквідація дошкільного закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється власником або судом.

Освітні програми, що реалізуються в закладі

Всі вікові групи ДНЗ № 219 працюють за Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція) 

 

ПЕРЕЛІК ЧИННИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

 

 

Ø                «Дитина в дошкільні роки» (нова редакція) комплексна освітня програма;

Ø                «Впевнений старт» нова редакція - програма розвитку дітей старшого дошкільного віку (Андрієтті О.О., Голубович О.П.)

А також такі парціальні освітні програми:

Ø                «Про себе треба знати, про себе треба дбати» - програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (Лохвицька Л. В.)

Ø                «Казкова фізкультура» - програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку(Єфименко М. М.)

Ø                «Грайлик» - програма з організації театралізованої діяльності в ДНЗ (Березіна О. М., Гніровська О. З., Линник Т. А.)

Ø                «Радість творчості» - програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку(Борщ Р.М., Самойлик Д.В.)

Ø                «Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку»(Малашевська І. А., Демидова С. К.)

 

Ø                Методичні рекомендації «Шахова абетка» (Вінниченко О.В., Дерипаско Г.М.)

 

 

 

 

 

                                                               

Зміст

РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ЗА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА ЗАВДАННЯ НА 2017-2018

НАВЧАЛЬНИЙ РІК                                                                                                         2      

РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ                                                      22

РОЗДІЛ ІІІ.         ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ                  37

 

РОЗДІЛ ІV.         ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА                                        40

 

РОЗДІЛ V. РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ                                                  46

 

РОЗДІЛ VІ.         АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ                      59

 

ДОДАТКИ

1. Медико-санітарна робота (організаційна робота;

санітарно-гігієнічна робота; санітарно-просвітницька робота;

оздоровча робота; протиепідемічна робота; робота медичної сестри

з диспансерною групою дітей).

 

2. План роботи ДНЗ на літній оздоровчий період.

3. План графік свят та розваг, театральних дійств.

4. План роботи гуртків.

5. План спільної роботи ДНЗ та ЗСШ

6. План заходів щодо охорони життя та безпеки життєдіяльності дітей

(організаційна робота, робота з кадрами, робота з дітьми, робота з батьками).

 

7. План заходів щодо охорони дитинства (організаційна робота, робота з кадрами,

робота з дітьми, робота з батьками).

 

8. План роботи творчої групи.

9.  План роботи практичного психолога.

 

 

 

I. АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ РІЧНОГО ПЛАНУ

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ КЗО ДНЗ № 219

У 2016-2017 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)

№ 219»  Дніпровської міської ради знаходиться за адресою: 49051,  м. Дніпро,

пр. Петра Калнишевського , буд. 13-А.

 Завідувач: Кузьмицька Ольга Олександрівна.

Вихователь-методист: Підгорна Наталія Сергіївна

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність, керуючись основними положеннями Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про охорону дитинства», положенням «Про дошкільний навчальний заклад», іншими нормативно – правовими актами, які регламентують діяльність дошкільних навчальних закладів в Україні, Статуту закладу та іншими нормативними документами.

Відомості

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього

11

раннього віку

3

дошкільні

8

3.

Режим роботи груп:

 

10,5 годин

10

12 годин

1

4.

Кількість вихованців

341

5.

Кількість працівників усього

51

педагогічний персонал

23

обслуговуючий персонал

28

 

Для успішного виконання завдань, поставлених колективом в минулому навчальному році, педагоги керувалися основними положеннями Базового компонента дошкільної освіти в Україні, та активно використовували програму розвитку дитини дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки».

Зусилля педагогічного колективу закладу були спрямовані на реалізацію науково-педагогічного проекту II етап «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», та усунення недоліків організації роботи закладу за 2015/2016 навчальний рік та її удосконалення у 2016/2017 навчальному році.       Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти, колектив закладу зосередив  увагу на пошуку оптимальних  способів навчання та виховання

дітей, збереження та  зміцнення їх фізичного та психічного здоров’я, створення необхідних  передумов для досягнення кожним дошкільником реально  можливого для нього в  даний період рівня успішності, але не нижчого, ніж передбачено державними освітніми програмами. Здійснення  освітньої роботи з дітьми, а також врахування запитів батьків і громади спрямувало заходи, які проводилися в закладі, на виконання  таких пріоритетних завдань:

 

1.     Виховання у дітей традиції гармонійного співіснування з природою, формування еколого-валеологічної культури особистості дошкільника.

 

2.     Забезпечення якості дошкільної освіти через компетентність і практичну готовність педагогів працювати  в умовах реалізації особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій з метою гуманізації  освітньо-виховного процесу.

 

 

3.     Розвиток емоційно-естетичного сприймання та ціннісного ставлення до краси навколишнього світу, формуванням уявлень про різні види мистецтва та їх характерні особливості, розвитком творчих здібностей і збагаченням індивідуального художньо-естетичного досвіду .

 

4.     Модернізація підходів у роботі з родинами та розвитку партнерських відносин між дошкільним навчальним закладом та сім’єю.

                       

Напротязі  2016-2017 навчального року у закладі працювало 11 вікових груп – 3 групи раннього віку та 8 дошкільного.

 

Педагогічний колектив також у своїй роботі використовує традиційні методики та інноваційні технології: В.Сухомлинського, С. Русової, Л.Фесюкової, О.Л. Кононко, Н.В. Гавриш, розвивальні ігри Нікітіних, елементи технології саморозвитку М.Монтессорі, пошуково – дослідницьку діяльність, методику навчання читанню за М. Зайцевим, ТРВЗ, психолого – педагогічне проектування за методикою Т.Піроженко. Це дає можливість забезпечити особистісно-орієнтований підхід до організації життєдіяльності дітей, їх ранній розвиток, креативність, самостійність, незалежність,самодостатність.

Педагогогами закладу ведеться календарне та перспективне планування, затверджене завідувачем або вихователем-методистом на початок кожного місяця. Перспективне та календарне планування освітньо-виховного процесу включає різноманітні форми сучасної організації життєдіяльності дошкільників за освітніми лініями, а також дидактичний та ігровий матеріал.

Вивчення загального стану освітньо-виховного процесу планується у формі комплексних та тематичних перевірок, попереджувального, оперативного та епізодичного контролів. Ці види контролю забезпечують вивчення діяльності всіх педагогів, систематичність роботи всього колективу.

 

Вихователі дошкільного навчального закладу в кінці навчального року проводять підсумкові заняття у всіх вікових групах. Для проведення заходу педагогами заздалегідь розробляються конспекти занять, використовуються сучасні розвивальні ігри за темою занять. Ініціативна група педагогів на чолі з вихователем-методистом розробила план проведення підсумкових занять, склали конспекти занять, мультимедійні презентації та провели належну підготовчу роботу з учасниками. Результати підсумкових занять дозволяють зробити висновок про високий рівень загальних показників компетентності дошкільника за усіма освітніми лініями. Слід відмітити, що протягом всіх підсумкових занять діти виступали як повноправні партнери та однодумці дорослих, творці і транслятори культури та мали змогу проявити базові якості особистості: самостійність, працелюбність, креативність тощо. Всі педагоги дошкільного навчального закладу здійснюють навчальний процес на основі забезпечення умов для повноцінного, різнобічного, пізнавального виховання і розвитку дітей дошкільного віку. Активними учасниками підсумкових занять є батьки.  

Впродовж навчального року показали належний рівень персональної відповідальності за результати навчально-виховної роботи педагоги Руденко А.В., Курсаненко Л.В., Бурцева Н.І., Петкау М.Е., Залужна З.В., Левандовська Л.В., Продащук А.Г. Свідченням належного рівня самоосвіти, методичної грамотності цих педагогів,  є  якісна навчально-виховна та освітня робота з дітьми.

У навчально-виховному процесі закладу у межах особистісно-орієнтованого підходу зміст навчання був передбачений гуманістичним підходом у вихованні кожної дитини в сукупності всіх її проявів, у тому числі вікових, статевих, особливостей індивідуальної історії життя. Завдання змістовних ліній Базового компонента дошкільної освіти реалізовувалось через використання різноманітних форм організації педагогічного процесу, зокрема, занять різних видів і типів, а також гурткової роботи, індивідуальної роботи, пошукових ситуацій, спостережень, ігор тощо. 

 Висока якість дошкільної освіти  у 2016-2017 навчальному році забезпечувалась спільними зусиллями управлінської і методичної служб, педагогів та батьків, діяльність яких була націлена на досягнення оптимальних результатів освітньої роботи з дітьми раннього і дошкільного віку, наступності у реалізації як навчальних, так і основних виховних завдань.

Склад педагогічного колективу: завідувач, вихователь-методист, 14 вихователів, 2 музичних керівника, практичний психолог, інструктор з фізичної культури, керівники гуртка – 2, працювали, як один організм, розуміючи і допомагаючи один одному.

 

 

Якісний склад педагогічних кадрів ДНЗ

 

 

Найвища цінність освіти не тільки діти, а й педагоги, здатні до розвитку здібностей, таланту, спеціального захисту, збереження індивідуальності дитини.

 

 

 

з/п

Категорія педпрацівників

Всього педпра-цівників

Освіта

середньо-

спеці-альна

неповна вища

вища

1.

Завідувач

1

 

 

1

2.

Вихователь-методист

1

 

 

1

3.

Інструктор з фізичної культури

1

 

 

1

4.

Вихователі

15

3

8

4

5.

Музичні керівники

2

1

 

1

6.

Практичний психолог

1

 

 

1

7.

Всього

21

4

8

10

 

                                        

                                          

 

Фаховий рівень педагогів:

 

 

Кваліфікаційна категорія

Кількість

Вища категорія

2

Перша категорія

3

Друга категорія

1

Відповідає займаній посаді, 9 тарифний розряд

7

Наново прийняті, без атестації

5

Педагогічне звання

3

 

 

 

Управлінська діяльність адміністрації закладу спрямована на забезпечення гарантованого права громадян на отримання дітьми дошкільної освіти..

Для ефективного розв’язання проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають в постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

Окрім базової програми «Дитина в дошкільні роки» використовуються парціальні програми, за якими реалізуються освітні завдання варіативної складової  Базового компонента дошкільної освіти, що внесена до навчально-виховного плану, а саме:

-     «Англійська мова для дітей дошкільного віку» Т.М.Шкаріної;

-     «Казкова фізкультура» М.М.Єфименко;

-    «Радість творчості» Р.М. Борщ;

-    «Грайлик» О.М.Березіна;

-    «Про себе треба знати, про себе треба дбати» Л.В. Лохвицька;

-    «Скарбниця моралі» Л.В. Лохвицька.

З метою розширення та поглиблення можливостей розвитку особистості дитини,  реалізації пріоритетних напрямів діяльності дошкільного навчального закладу у 2016-2017 навчальному році велась робота гуртків:

- шахи (діти старших груп, інструктор фізкультури - Шевцова І.О.)

- хореографії (керівник гуртка Рибальченко Н.В.).

Роботу гуртків планується продовжувати і надалі, окрім гуртка з англійської мови, в зв’язку з відсутністю викладача.

Створена система оздоровчих та фізкультурних заходів під керівництвом інструктора з фізичної культури Шевцової І.О., яка першочерговим вважає завдання формування у дітей мотивації здоров’я і поведінкових навичок здорового способу життя. Спостерігається стійкі показники захворюваності, які не мають тенденції до росту. Є показники зменшення кількості випадків простудних захворювань у дітей старшого дошкільного віку. Важливо відмітити, що у закладі значно зменшено кількість випадків інфекційних захворювань вітряної віспи та трапляються поодинокі випадки скарлатини.

У дошкільному навчальному закладі постійно впроваджується комплекс спеціальних заходів у період – сезонного підйому захворюваності (вітамінізація блюд за рахунок цитрусових, крапковий масаж, аромотерапія, застосування прийомів йоги та інше).

 

 

 

                                                          Методична робота

 

Методична робота з педагогічними кадрами у 2016/2017 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в дошкільному навчальному закладі показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності.

Найважливішою формою підвищення рівня креативності та педагогічної майстерності педагогів була педрада. Проведені педради відзначались актуальністю, науковістю педагогічною доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм та методів роботи.

Відповідно до річного плану роботи дошкільного навчального закладу, були проведені:

засідання педагогічних рад:

I - «Завдання педагогічного колективу на 2016-2017 навчальний рік» (вересень);

II «Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників» (грудень);

III - «Формування якісного рівня патріотичного виховання засобами інтегрованої освітньої діяльності» (березень);

 IV - Модернізації підходів у роботі з родинами та розвитку партнерських відносин між закладом та сім'єю» (травень).

 Рішення чотирьох засідань педрад виконані на 100 %.

 

Семінар – практикум

- «Особливості виховання патріотизму у дошкільників»;

- «Вчимося жити разом ».

Інтерактивний семінар

Інтерактивні технології розвитку мовлення дітей дошкільного віку.

 

Виконання методичних заходів протягом 2016-2017 навчального року.

 

Методичні заходи

Заплановано

Виконано

кількість

%

Педагогічні наради

4

4

100

Семінари – практикуми

2

2

100

Інтерактивні семінари

1

1

 

Творча група

1

1

100

Консультації

8

8

100

Колективні перегляди

5

5

100

Майстер – класи

3

3

100

Конкурси, огляди

2

2

100

Круглі столи

3

3

100

 

 

На педагогічних годинах, нарадах при завідувачі розглядалися питання якісної підготовки до прогулянок, дотримання рухового режиму, принципу демократичного, правового, трудового виховання дітей, розвитку духовності, підвищенню самооцінки у дітей, їх впевненості.

    Проведення всіх цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи.

       Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу  брав активну участь у різних методичних заходах міста та провели власне методичні об’єднання, так у  січні 2017 року в дошкільному навчальному закладі № 219 відбулося методичне об’єднання для практичних психологів закладів. Поділилася власним досвідом роботи практичний психолог дошкільного навчального закладу - Мукомел Наталія Сергіївна. Тема методичного об'єднання: «Сенсорна інтеграція в роботі практичного психолога з дітьми дошкільного віку».

Упродовж року задля забезпечення іміджу дошкільного навчального закладу постійно оновлювався сайт.

 Слід зазначити, що робота педагогічного колективу проводилася на достатньому рівні, її результатом є такі показники:

-  підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу пе­дагогів;

-  використання набутого досвіду більшістю педагогів колективу;

-  удосконалення змісту, форм і методів методичної роботи в закладі;

-  високий рівень вихованості та розвитку дітей;

-  сприятливий психологічний клімат у колективі;

 

 

Атестація педагогічних працівників у дошкільному навчальному  закладі проводиться відповідно до ст.54 Закону України «Про освіту», ст.30 Закону України «Про дошкільну освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 08.08.2013року № 1135, зареєстрованого і Міністерстві юстиції України 16.08.2013 року№1417/23949, згідно з перспективним планом на 5 років у зазначені терміни. Щороку, згідно з графіком, педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації.

Постійно ведеться робота щодо підвищення освітнього рівня педагогічних працівників. Курси підвищення кваліфікації  педагоги проходять відповідно до перспективного плану.

За результатами чергової атестації вихователю-методисту Підгорній Н.С. присвоєно   кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії, інструктору з фізичної культури Шевцовій І.О. присвоєно   кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії, практичному психологу Мукомел Н.С. присвоєно   кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії, вихователю Єлагіній Я.В. встановлено   кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», вихователям: Курсаненко Л.В. та Парамонова Н.Б. підтверджено відповідність займаній посаді та 8 тарифному розряду.

Слід відмітити, що педагоги поглиблено працюють за наступними напрямками, підвищуючи свій професійний рівень.

 

ПІБ педагога

Напрямок роботи

1.                 

Продащук А.Г.

Розвиток творчої особистості через використання сучасних прийомів з зображувальної діяльності

2.                 

Мукомел Н.С.

Сенсорний розвиток дітей дошкільного віку.

3.                 

Левандовська Л.В.

Соціалізація та особистісний підхід до дітей.

4.                 

Гальперіна О.Б.

Музика в житті дитини.

5.                 

Шевцова І.О.

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності дітей дошкільного віку віку»

6.                 

Руденко А.В.

Формування художньо – естетичної компетенціїї дитини дошкільного віку.

 

 

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Здійснювалася підписка на періодичні видання:

- «Дошкільне виховання»;

- «Методична скарбничка вихователя»;

- «Музичний керівник дошкільного навчального закладу»;

-  «Джміль»;

-  «Палітра педагога»;

 - «Практика управління дошкільним закладом»;

-  «Вихователь-методист дошкільного закладу»;

-  «Дитячий садок. Фантазії вихователя»;

-  «Практичний психолог. Дитячий садок»;

-  «Музичний керівник»;

- «Бібліотечка вихователя дитячого садка».

 

У закладі створено сприятливі умови для навчання, виховання та гармонійного розвитку дітей відповідно до вікових особливостей та відповідно до  вимог Базового компоненту дошкільної освіти. Зразковими є групи №2 (вихователь Курсаненко Л.В.), №5 (Продащук А.Г..), №6 (Руденко А.В),

№ 1 (Бурцева Н.І.). Значним поштовхом до перевтілення групових осередків став, проведений року конкурс - огляд «Найкраща група».

У дошкільному навчальному закладі розроблено модель та створено предметно - розвивальне середовище для організації життєвого простору дітей з пріоритетом креативного та художньо-естетичного розвитку. У кожній віковій групі організовано куточок креативності, в якому знаходяться різні матеріали (ґудзики, скляні кульки, кольорові нитки, намисто, природний матеріал, скринька здивувань) для формування у дітей фантазії, творчості, художньо-естетичного смаку.

Протягом навчального року методична робота у закладі проводилась таким чином, щоб сформувати професійну компетенцію, задовольнити духовні і професійні потреби педагогів.

У практичній роботі нашого педагогічного колективу є свої відкриття, знахідки, які впливають на ефективність процесу виховання та навчання дошкільнят.

 

Якість освіти

 

Для якісної реалізації пріоритетного напрямку роботи з виховання патріотизму у дітей дошкільного віку  здійснено тематичне вивчення «Забезпечення умов та засобів  для виховання патріотизму» ( грудень 2016 року)

     Для вирішення завдань щодо роботи з мовленнєвої діяльності  було здійснено тематичне вивчення «Створення умов  для організації роботи з мовленнєвої діяльності» (жовтень 2016 року).

У вересні  2016 року проведено комплексну перевірку «Вивчення стану організації життєдіяльності дітей раннього віку» (групи №1,2,11), яка показала злагоджену, грамотну роботу вихователів груп раннього віку. Педагоги добре володіють методиками та прийомами навчання та виховання дітей.

Вихователі особливу увагу приділяють  формуванню у дітей бажання навчатись у школі через ігрове середовище. Для цього в групах старшого дошкільного віку створено комфортну, творчу атмосферу, наповнену цікавими іграшками, розвивальними іграми та посібниками.

За результатами вивчення освітньо-виховного процесу формуються висновки, складаються пропозиції. Вивчення стану навчально-виховної діяльності, результативності роботи педагогічного колективу здійснюється за допомогою різних видів контролю, а саме:

-        спостереження за діяльністю педагогів – 37%;

-        анкетування педагогів та батьків – 7%;

-        аналізу відкритих занять –31%;

-        аналізу контрольних зрізів – 35%;

-        аналізу стану здоров’я дітей – 18%.

 

Результативність навчально-виховного процесу

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя та правильно будувати його, досягати успіху. Надзвичайно важливою роботою є своєчасне вивчення готовності дітей старшого віку до шкільного навчання та подальша робота над виявленими проблемами.

Педагогами закладу двічі на рік проводилось визначення рівня розвитку компетентності  дітей відповідно до освітніх ліній Базового компоненту дошкільної освіти.

 

                       Порівняльний аналіз рівня знань дітей раннього віку

за 2015-2016 та 2016-2017 навчальні роки

Виходячи з проведеного порівняльного аналізу слід відмітити, що вихователям груп раннього віку необхідно спрямувати свою діяльність на диференційний підхід до дітей, яким виповнилося 2 роки, а також приділяти увагу в виборі методик і прийомів роботи з малюками.

 

Порівняльний аналіз рівня знань дітей дошкільного віку

за 2015-2016 та 2016-2017 навчальні роки

 

Виходячи з результатів оцінювання досягнень дітей за освітніми лініями, які наочно відображені в узагальнених діаграмах, можна зробити наступні висновки: кожна дитина в певній мірі реалізувала свій потенціал, вона жила та діяла на рівні своїх оптимальних вікових і індивідуальних можливостей. Протягом року чітко простежується як загальна тенденція позитивної динаміки змін щодо підвищення рівня знань, умінь, навичок та ставлень дітей, так і тенденція позитивної динаміки змін кожної дитини. Це свідчить про те, що педагоги зуміли відшукати найефективніші для кожної дитини індивідуальні методи освітньо-виховної роботи.

Освітня лінія «Особистість дитини»

Освітня лінія «Дитина в соціумі»

Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі»

Освітня лінія «Дитина у світі культури»

 

Освітня лінія «Гра дитини»

 

 

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

Освітня лінія «Мовлення дитини»

 

Результати готовності до шкільного навчання  дітей старшого дошкільного віку (6-й рік життя).

Протягом року велась глибока, системна та цілеспрямована робота педагогів Семеняк Т.Л. (група № 10),  Левандовська Л.В. (група № 3), Толстік Л.В. (група № 3), Руденко А.В. (група № 6), щодо розвитку, виховання та навчання, психологічної та соціальної готовності до навчання у школі дітей дошкільного віку. Використання у роботі з дітьми різноманітних сучасних методів роботи як засобів формування звуковимови, розвитку мовлення, пам’яті, образного та словесного мислення, значно підвищило ефективність мовленнєвих занять, а також мотивацію дітей до їх проведення – про це свідчать результати обстеження досягнень дітей. Сумісно з практичним психологом приділяли увагу психологічним аспектам підготовки до школи, розвивали вміння відтворювати знання в життєво-практичних ситуаціях, формували схильність до творчості, винахідництва, прагнення відійти від шаблону, зробити по-своєму.

       Результати аналізу досягнень старших груп  –  засвідчують, що педагоги створили сприятливі умови для формування показників розвитку компетентної особистості, а саме: фізичної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, художньо-естетичної, творчої активності в усіх сферах життєдіяльності. Але значна кількість дітей із середнім рівнем розвитку показує, що треба було більш уваги приділяти індивідуально-диференційній роботі з дітьми, особливо в повсякденному житті, використовувати більш пошукових і творчих завдань, вмінню спілкуватися під час ігрової діяльності.

 Педагоги дошкільного закладу підготували до школи 96 дітей. Аналіз мотиваційної готовності дітей до школи показав, що:

-      високий рівень готовності мають 30 %;

-      достатній рівень – 67 %;

-      низький рівень – 3 %.

 

 

Психологічна служба

Психологічну службу ДНЗ дошкільного навчального закладу   представляє практичний психолог, «спеціаліст вищої категорії» Мукомел Наталія Сергіївна. Робота психологічної служби у дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до головних завдань та методичної мети.

Так, у 2016/2017 навчальному році робота психологічної служби закладу була спрямована :

-                     на забезпечення успішної адаптації дітей раннього віку до нових умов життя в дошкільному навчальному закладі;

-                     вивчення домінуючих емоцій;

-                     максимальне сприяння психічному, особистісному та індивідуальному розвитку дітей на кожному виховному етапі;

-                     вирішення проблем ефективної підготовки дітей до навчання у школі;

-                     просвітницьку роботу з сім’ями вихованців.

У роботі з педагогічним колективом робота практичного психолога була спрямована на підвищення психологічної культури, рівня психологічної компетентності та творчих здібностей всіх учасників навчально - виховного процесу. З метою профілактики емоційного вигорання педагогів, психологічного

супроводу педагогів практичним психологом проведено тренінги, групові консультації, семінар – практикум . Протягом навчального року в дошкільному навчальному закладі працювала група соціально-психологічного тренінгу. Робота в ній була спрямована на те, щоб допомогти педагогу краще пізнати самого себе як особистість; виробити індивідуальний стиль діяльності, навчитися краще розуміти своїх колег і батьків; з якими доводиться вступати у спілкування з приводу навчання і виховання дітей; навчання правильної поведінки у ситуаціях міжособистісного спілкування.

Практичним психологом організовувались групи зустрічей. Основна мета - усвідомлення і реалізація того потенціалу та інтелектуального розвитку, який закладений в кожної особистості.

Робота психолога з батьками включала консультування, психолого-педагогічне інформування, консультування за індивідуальним проханням батьків, яке здійснювалось шляхом входження ситуацій передачі знань у процес практичної діяльності.

         Одним з пріоритетних напрямків роботи психологічної служби дошкільного навчального закладу було запобігання і усунення негативних особистісних проявів дітей, які заважають повноцінному розвитку їх психічних процесів, знижують рівень пізнавальної активності, ускладнюють виховний вплив на них з боку вихователів.

З дітьми старшого дошкільного віку проводилася корекція емоційної та когнітивної сфер.

Згідно з планом роботи на 2016 - 2017 навчальний рік практичним психологом було проведено вивчення готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі, їх загального розумового розвитку, сформованості уявлень про довкілля, рівня сформованості уміння узагальнювати, класифікувати та робити аналіз.

 

Під час аналізу рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку (6-й р.  ж.) практичним психологом була виявлена обдарованість дітей з наступних напрямків:

Аналіз результатів показав, що діти старшого дошкільного віку мають достатній рівень розвитку пізнавальних процесів. А саме: мають загальне уявлення про оточуючий світ, сформованість конкретних понять, здатність до аналізу.

Випускники закладу мають достатній рівень розвитку емоційно-вольової сфери. У них переважає оптимістичне самопочуття, вони розуміють свій емоційний стан, адекватно реагують на різні життєві ситуації. У переважної більшості дітей сформована учбова мотивація.

Цьому сприяла систематична робота з дітьми по формуванню у них шкільної мотивації, підвищення самооцінки та працездатності, рівня самостійності та самоконтролю; робота з педагогами (консультації, практичні семінари та тренінги), спрямовані на надання педагогам конкретних знань та навичок в роботі з дітьми по підвищенню мотивації, а також робота з батьками, спрямована на ознайомлення батьків з методами визначення дошкільної зрілості дітей та засобами її формування; обговорення можливих труднощів шкільного навчання та спільний пошук методів їх попередження.

З метою зміцнення та збереження фізичного, психічного і духовного здоров'я вихованців, формування фізичних вмінь та навичок, виховання стійкого інтересу до рухової активності колектив дошкільного навчального закладу проводить відповідну роботу з питань пошуку оптимальних шляхів фізичного розвитку та медичного обслуговування дітей.

Практично у всіх дітей помітно бажання навчатися та розуміння, що скоро вони підуть до школи. Формування наочно-діючого, образного, логічного мислення, уміння узагальнювати, виділяти істотні ознаки, ступінь психосоціальної зрілості у значній частині дітей відповідає високому рівню готовності до навчання.

Узагальнюючи результати роботи психологічної служби закладу, можна зробити висновок, що психологічне забезпечення відповідає належному рівню.

Одним з основних завдань дошкільного навчального закладу є забезпечення кваліфікованої турботи про зміцнення і збереження фізичного і психічного здоров`я дітей.  Пріоритетом нашого дошкільного навчального закладу є забезпечення здорового способу життя всього дошкільного колективу завдяки створенню такого середовища, яке б сприяло зміцненню здоров'я всіх його членів, виховання у малят відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих як до найвищої індивідуальної і суспільної цінності. Це досягається шляхом розвитку повноцінного медичного обслуговування, оптимізації рухового режиму життя дітей, навчально-виховного процесу, створення екологічно сприятливого життєвого простору, використання засобів фізичного виховання та фізкультурно-оздоровчої роботи. У закладі створено інтегровану систему оздоровчої роботи, що гарантує збереження та зміцнення здоров'я дітей, безпеку їхньої життєдіяльності, профілактику та лікування захворювань, корекція відхилень у здоров'ї та порушень розвитку, реабілітацію з метою відновлення здоров'я.

Медичне обслуговування

В дошкільному закладі діти забезпечені постійним медичним обслуговуванням.

Медичне обслуговування вихованців здійснюється медичною сестрою старшою Болотенко І.О., та закріпленим за закладом лікарем педіатром.

Медичний кабінет обладнаний необхідними меблями, забезпечений медичними препаратами.

В дошкільному навчальному закладі створені належні умови для проведення медико-профілактичних і оздоровчих заходів. План медико-профілактичної роботи включений до Річного плану роботи дошкільного навчального закладу.

 

Організація лікувально-профілактичних заходів:

Заходи

Результативність, ефективність

- дотримання санітарно-гігієнічного режиму;

- санітарно-просвітницька робота з працівниками закладу та батьками вихованців;

- формування у дітей культурно-гігієнічних навичок;

- загартування протягом року;

- проведення антропометричних вимірювань дітей;

- надання медичної допомоги дітям, які захворіли, своєчасне здійснення ізоляції їх у групі до приходу батьків;

- проведення медичних обстежень із залученням лікарів-спеціалістів;

- проведення диспансерізації дітей, які мали хронічні захворювання;

- проводити контроль за підбором ростових меблів (маркіровки меблів)

Зменшення випадків інфекційних захворювань серед вихованців, відсутність інших захворювань, зниження відсотка

загальної захворюваності за рахунок профілактичних заходів.

 

Медичний персонал забезпечує проведення санітарно-просвітницької роботи серед колективу та батьків вихованців з питань здорового способу життя, фізкультурно-оздоровчої роботи, загартування, раціонального харчування, попередження різноманітних інфекційних захворювань. Систематично аналізувались причини захворюваності вихованців. Питання зміцнення та охорони здоров’я малюків заслуховувались на педагогічних радах, загальних зборах трудового колективу, виробничих нарадах, ухвалювались дієві рішення.

Ефективність різноманітних форм роботи з питань зниження рівня захворюваності дітей була досягнута завдяки співпраці дошкільного закладу та міської дитячої поліклініки УПСИД № 6. Щонеділі в дошкільному закладі веде прийом лікар-педіатр.

 

Цілеспрямовано ведеться робота з батьками за напрямками:

·        Надання консультацій, рекомендацій, методичних порад щодо актуальних тем, які цікавлять батьків

·        Залучення батьків до проектної діяльності, участі в суспільному житті закладу

·        Організація загальних та групових батьківських зборів

·        Діагностична робота

·        Школа молодих батьків «Дорослі Чомусики»

Для інформування батьків про діяльність закладу було виготовлено стенди «Для Вас, батьки», оновлювалась інформація на сайті дошкільного навчального закдаду.

Медичні огляди працівниками проходяться вчасно,  ведеться контроль за проходженням медоглядів та фіксуються  результати в Журналі проходження медичних оглядів працівниками. 

Медична документація ведеться згідно до номенклатури справ дошкільного навчального закладу, всі журнали оформлені відповідно до вимог. Медичне обслуговування здійснюється відповідно до нормативних документів.

        

            Особливу увагу колектив дошкільного навчального закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

Уся фізкультурно - оздоровча робота дошкільного навчального закладу спрямована на збереження і зміцнення здоров’я дітей, своєчасне формування у них життєво важливих рухових умінь і навичок; розвиток фізичних якостей; забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі; ознайомлення з будовою та основними функціями свого тіла; виховання стійкого інтересу до рухової активності; вироблення звички до здорового способу життя.

 

 

 

Фізичний розвиток

2015 – 2016 н.р.

2017 -2018 н.р.

високий рівень – 13,4%

високий рівень – 11,8%

достатній рівень – 39,5 %

достатній рівень – 43,2%

середній рівень – 31,3 %

середній рівень – 37,3%

низький рівень  - 15,6%

низький рівень  - 8,6 %

 

 

           З метою створення позитивної емоційної атмосфери у дошкільному навчальному закладі протягом навчального року інструктором з фізичного виховання Шевцовою Іриною Олександрівною проводиться ранкова гімнастика під веселу музику. Працюючи за програмою «Дитина в дошкільні роки», Ірина Олександрівна додатково використовує нетрадиційні, альтернативні технології і методики, спрямовані на зміцнення та відновлення здоров’я дітей: авторська методика з фізичного виховання М.Єфименка «Театр фізичного розвитку»; адаптовані методики психофізичної гімнастики хатха – йога, у – шу; дихальна гімнастика Г.Стрельникової, К.Бутейка; дотиковий масаж А.Уманської; «Мудри» - гімнастика для пальців. З дітьми старшого дошкільного віку інструктор з фізичного виховання проводить бесіди про здоровий спосіб життя, основи гігієни, профілактику захворювань, попередження травматизму, безпеку життєдіяльності.

       Під час проведення фізкультурно-оздоровчої роботи у 2016/2017 навчальному році працівники закладу керувалися наступними нормативними документами: Законами України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про фізичну культуру і спорт», Національною доктриною розвитку фізичної культури від 28.09.2004 №1148/2004, Положенням про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно – технічних навчальних закладах України від 02.08.2005 №458, Інструктивно – методичними рекомендаціями МОН України від 27.08.2004 № 1/9-4380 «Організація фізкультурно – оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі», Постановами Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 №826, «Про порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», від 20.03.1985 №3231/85 «Про санітарні правила та вимоги влаштування і утримання дошкільних закладів», наказами МОН України та МОЗ України від 01.06.2005 №242/329 «Про порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», від 21 липня 2003 №486 «Система організації фізкультурно – оздоровчої та спортивної роботи», Базовим компонентом дошкільної освіти та Програмою виховання та навчання дітей «Дитина в дошкільні роки».

Основним орієнтиром у роботі педагогічного колективу у 2016/2017 навчальному році було забезпечення фізичного, психічного, соціального розвитку дитини.

Робота була спрямована на збереження та зміцнення здоров’я, своєчасний розвиток та належне функціонування всіх органів і систем, підвищення працездатності й запобігання фізичній і психічній втомлюваності дитячого організму, залучення малюків до здорового способу життя, співіснування в соціумі. Все це передбачало міцних життєво важливих рухових, культурно-гігієнічних умінь і навичок, правильної постави, ігрових дій, розвитку фізичних якостей, безпечної поведінки у довкіллі, системи знань про власний організм та здоров’я, значення режиму харчування, діяльності і відпочинку, фізичних вправ, загартування.

Усі форми роботи з дітьми в закладі забезпечили активність рухового режиму у межах встановленої тривалості перебування через проведення відповідних дитячому вікові режимних моментів. Вихователями застосовувалися різні форми роботи у достатній кількості й раціональному поєднанні.

Під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму упродовж дня, підборі рухливих ігор, ігор-естафет, різних видів гімнастики (ранкова, пробуджуюча, дихальна) інструктором з фізичної культури  враховувався стан здоров'я дітей. Особлива увага приділялася розвитку основних рухів.

Педагогами враховуються ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму упродовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців згідно до кожної дитини, з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Важливе місце в забезпеченні достатньої рухової активності малюків посідали прогулянки. Наявність свіжого повітря, фізичних навантажень дають гарний загартовуючий ефект.

Особлива увага приділялася аналізу занять з фізкультури, як основної форми організованого навчання дітей, проведенню ранкової гімнастики, гімнастики пробудження, виконанню основних рухів та фізичної витривалості дітей. Протягом року проводився медико–педагогічний  контроль, який визначив, що щільність проведених занять коливалась у межах норми, рівень фізичних навантажень на організм дитини оптимальний, дотримувався режим рухової активності дітей, правильність побудови занять відповідав вимогам програми та віковим особливостям дітей. Поглиблений медичний огляд дітей вузькими спеціалістами проводився згідно з графіком, що дало змогу своєчасно виявити дітей з хронічними захворюваннями та запровадити належні профілактичні й оздоровчі заходи. У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричних вимірювань, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

 

Адміністративно-господарська діяльність здійснювалася згідно з річним планом роботи.

Адміністрація закладу разом з колективом, батьками постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманням її у робочому стані.     Територія завжди прибрана, доглянута. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються дітьми, батьками, працівниками закладу. Дієву допомогу батьки надали в оформленні групових кімнат, квітників та підготовці дошкільного навчального закладу до нового навчального року. Потребами сьогодення зумовлено необхідність тісніше інтегрувати родинне і суспільне дошкільне виховання; зберегти пріоритет родинного виховання; активніше залучати батьків до участі у педагогічному процесі дошкільного закладу. Сучасне життя вимагає оновлення та урізноманітнення роботи дошкільного закладу. А отже необхідно звернути особливу увагу на організацію таких форм роботи з батьками  як :

-        випуск тематичних газет;

-        турніри з актуальних проблем родинного виховання;

-        школи молодих батьків;

-       круглі столи;

 

Поряд із традиційною системою відкритих показів для батьків свят, розваг, контрольно-підсумкових занять простежується тенденція до використання такої форми роботи  як запрошення батьків на заходи, які проводяться в дошкільному навчальному закладі, їх участь у виставках, спортивних святах тощо. Це сприяє росту авторитету дошкільного навчального закладу серед родин наших вихованців.

Спільна та чітка робота з батьківськими комітетами дала можливість зробити косметичні ремонти в деяких  вікових групах. Більшість батьків вихованців відзначає, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому в гарному настрої; батькам подобається стиль спілкування педагогів, які працюють із дітьми і їх ставлення до дітей; батьки  вихованців із задоволенням та зацікавленням спілкуються з педагогами, умови, створені для розвитку, на­вчання й виховання дітей, оцінюють позитивно; високий рівень задоволення роботою закладу і його педагогічним колективом мають майже 90% опитаних батьків.

Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності колективу закладу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу закладу з цих питань. Стан цієї роботи з цих питань під постійним контролем адміністрації.

З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства та запобігання випадкам дитячого травматизму і дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків у ДНЗ за 2016/2017 навчальний рік проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей, який показав, що колективом закладу освіти проводилась відповідна робота щодо запобігання травматизму та збереження життя і здоров’я дітей. У відповідності до вимог велась документація, своєчасно видавались накази, стан роботи з даних питань розглядався на нарадах, призначались відповідальні за роботу із запобігання всіх видів дитячого травматизму; проводились вступні, первинні, цільові та позапланові інструктажі та практичні заняття по евакуації на випадок пожежі.

На нараді при завідувачі розглядалась проблема безпеки життєдіяльності дитини. Для вихователів проведені консультації, бесіди, практичні заняття та тестування з даного питання на теми: «Проведення тижня безпеки в ДНЗ», «Вогонь – друг чи ворог. Перша допомога при опіках», «Допомога при травмах дітям», проведено бесіди з вихователями для визначення рівня обізнаності педагогів щодо безпеки життєдіяльності вихованців. Систематично проводилася робота з даного питання з батьками вихованців: оформлені папки-пересувки, поради батькам в батьківських куточках «Щоб не сталося лиха», та «Правила поведінки дітей під час літнього відпочинку (на воді, на дачі, у лісі, на морі, на дорозі)», розміщено консультативні матеріали, малюнки дітей. На батьківських зборах розглянути такі питання як «Небезпека на вулиці», «Один вдома», «Обережно, гриби», «Правила пожежної безпеки» та інші.  Всі ці заходи призвели до того, що протягом 2016/2017 навчального року не зафіксовано жодного нещасного випадку, що стався з учасниками навчально-виховного процесу.

Варіативність використаних методичних заходів, співпраця всіх служб закладу, підвищення рейтингу закладу в мікрорайоні є певними чинниками, які впливають на підвищення рівня професійної компетентності педагогів, на якість вирішення завдань річного плану.

Таким чином, аналіз роботи дошкільного навчального закладу за навчальний рік показав, що обрані форми і методи, об'єднані зусилля адміністрації та педагогічного колективу позитивно впливають на результативність роботи з кадрами та досягнення дітей. Річний план за минулий навчальний рік виконано.

Роботу педагогічного колективу за минулий навчальний рік оцінено як задовільну.

Виходячи з аналізу роботи закладу за 2016/2017 рік, визначити наступні Пріоритетні напрямки на 2017-2018 навчальний рік:

1. Формування рис громадянина української держави та любові до України в контексті науково-педагогічного проекту ІII - го етапу «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

    

2.  Формування комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку.

3. Формування основ здорового способу життя дошкільників шляхом використання нових активних форм і методів роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Державні документи,

якими буде керуватися дошкільний навчальний заклад

у 2017-2018 навчальному році

 

Закони України:

·                     Про освіту

·                     Про дошкільну освіту

·                     Про охорону праці

·                     Про дитяче харчування

·                     Про фізичну культуру і спорт

·                     Конвенція про права дитини

·                     Про мови в Українській РСР

·                     Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Укази Президента України:

·                     від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»

·                     Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні

·                     Про Державну премію України в галузі освіти

Постанови Кабінету Міністрів України:

·                     від 6 серпня 2014 р. № 353 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591"

Акти Кабінету Міністрів України:

·                     від 5 квітня 1994 р.№ 228 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів"

·                     від 12 березня 2003 р. № 305 "Про затвердження положення Про дошкільний навчальний заклад"

·                     від 14 червня 2002 р. № 826 "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"

·                     від 8 серпня 2007 р. № 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг"

·                     від 5 жовтня 2009 р. № 1122 "Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів"

·                     від 22 листопада 2004 р. № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"

·                     Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року №353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2005 р. № 1591»

Накази Міністерства:

·                     Наказ МОН України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669

·                     Наказ Міністерства № 67 від 30.01.2015 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 173/26618

·                     "Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах" від 26.02.2013 №202/165 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.03.13 №440/22972

·                     "Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах" від 01.10.2012 № 1059

·                     "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" від 15 квітня 1993 р. №102 

·                     "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах" від 17.04.2006 №298/227

·                     "Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" від 23 листопада 2010 року № 1111 

·                     "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України" від 02.08.2005№ 458

·                     "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю" від 23 березня 2005р. № 178

·                     "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах" від 20.02.2002 № 128

·                     "Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї" від 30 червня 2011 року № 714

·                    "Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти" від 13.05.93 № 135

·                     "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі" від 30.08.2005 № 432/496 

·                     "Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці" від 17.02.99 № 27

·                     "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу" від 26 квітня 2011 року №398 

·                     "Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників" від 29.07.93 р. № 58

·                     "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників" від 06.10.2010№930

·                     "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів" від 04.11.10. № 1055

·                     "Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів" від 25.11. 2011 р. № 1365

·                     "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу" від 25.11. 2011 р.№ 1368

·                     "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року»" від 15.05. 2012 р.№ 582

·                     "Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку«Впевнений старт»"від 21.05. 2012 р.№ 604

·                     «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.05.2015 року за № 520/26965від 20.04.15 № 446

·                     «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669від 06.02.2015 № 104/52

·                     «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 173/26618№ 67 від 30.01.2015

·                     "Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах" від 26.02.2013 № 202/165 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.03.13 № 440/22972

Листи Міністерства:

·                     Лист Міністерства від 13.06.2016 № 1/9-322 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році»

·                     Лист Міністерства від 02.09.2016 № 1/9-454 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах»

·                     Лист Міністерства 02.09.2016 № 1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання  у дошкільних навчальних закладах»

·                     Лист Міністерства № 1/9-455 від 03.07.2009 р. «Планування роботи в дошкільних навчальних закладів»

·                     Лист Міністерства № 1/10-2961 від 17.10.2014 "Щодо Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей"

·                     Лист Міністерства № 1/9-500 від 29.09.2014 р. «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення»

·                     Лист Міністерства № 1/9-477 від 19.09.2014 р. «Щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року №1591»

·                     Лист Міністерства № 1/9-494 від 26.09.2014 "Щодо окремих питань державної атестації та рейтингового оцінювання"

·                     Лист Міністерства № 1/9-482 від 23.09.2014 "Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах"

·                     Лист Міністерства № 1/9-473 від 18.09.2014 "Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів"

·                     Лист Міністерства №1/9-411 від 13.08.2014 "Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах"

·                     Лист Міністерства № 1/9-78 від 28.01.2014 "Щодо процедури ліцензування фізичних осіб – підприємців у сфері дошкільної освіти"

·                     Лист Міністерства № 1/9-891 від 19.12.13 "Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом"

·                     Лист Міністерства № 1/9-839 від 16.11.13 "Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів"

·                     Лист Міністерства № 1/9-813 від 15.11.13 "Про організацію додаткових освітніх послугу дошкільних навчальних закладах"

·                     Лист Міністерства № 1/9-803 від 12.11.13 "Про дотримання чинного законодавства України при наданні додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах"

·                     Лист Міністерства № 1/9-750 від 28.10.13 "Про здійснення заходів щодо раціонального харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

·                     Лист Міністерства № 1/9-608 від 05.09.13 "Щодо благодійних внесків"

·                     Лист Міністерства № 1/9-499 від 17.07.13 "Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку"

·                     Лист Міністерства № 1/9-452 від 25.06.13 "Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

·                     Лист Міністерства № 1/9-142 від 27.02.13 "Щодо вирішення окремих питань при організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

·                     Лист Міністерства № 1/9-74 від 05.02.13 "Зупинити насилля над дітьми – справа нашої професійної гідності"

·                     Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

·                     Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"

·                     Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах"

·                     Лист Міністерства № 1/9-101 від 26.02.08 " Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності з дітьми у дошкільних навчальних закладах (вступних, первинних, позапланових тощо)."

·                     Лист Міністерства № 1/9-764 від 26.11.08 "Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп"

·                     Лист Міністерства № 1/9-811 від 17.12.08 "Про здійснення соціально-педагогічного патронату"

·                     Лист Міністерства № 1/9-335 від 23.05.08"Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"

·                     Лист Міністерства № 1/9-804 від 15.12.08 "Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу"

·                     Лист Міністерства № 1/9-812 від 17.12.08 "Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад»"

·                     Лист Міністерства № 1/9-455 від 03.07.09 "Планування роботи в дошкільних навчальних закладах"

·                     Лист Міністерства № 1/9-812 від 26.11.09 "Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей"

·                     Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"

·                     Лист Міністерства № 1/9-563 від 16.08.10 "Методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу»."

·                     Лист Міністерства № 1/9-666 від 27.09.10 "Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку"

·                     Лист Міністерства № 1/9-6 від 06.01.11 "Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

·                     Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"

·                     Лист Міністерства № 1/9-389 від 25.05.11 "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу"

·                     Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"

·                     Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах. "

·                     Лист Міністерства № 1/9-645 від 25.08.11 "Про комплектування штатів дошкільних навчальних закладів, що вводяться в експлуатацію"

·                     Лист Міністерства № 1/9-118 від 22.02.11 "Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

·                     Лист Міністерства № 1/9-552 від 21.07.11 "Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку, у дошкільних навчальних закладах"

·                     Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні рекомендації «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»"

·                     Лист Міністерства № 1/9-644 від 25.08.11 "Про новітні комп’ютерні технології при веденні документації по організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

·                     Лист Міністерства від 16.03.2012 № 1/9-198 Інструктивно-методичні рекомендації «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»

·                     Лист Міністерства від 22.03.2012 № 1/9-213 "Про забезпечення в штатних розписах управлінь (відділів) освіти відділів (секторів) з питань дошкільної освіти"

·                     Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-396 "Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

·                     Лист Міністерства від 23.05.2012 №1/9-413 "Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період"

·                     Лист Міністерства № 1/10-2961 від 17.10.2014 "Щодо Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей"

 

Накази інших Міністерств:

·                     Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"

·                     Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

·                     Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 853 від 03.10.2013 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2013 р. за № 1700/24232 "Про застосування Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей»"

 

Листи інших Міністерств:

·                     Лист Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 27. 01.2012 № 03.05/77-і 

Розпорядження Міністерства:

·                     "Про проведення Всеукраїнських Інтернет - зборів батьків майбутніх першокласників" від 14.03.2011 № 24-р.

 

 

ПЕРЕЛІК ЧИННИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

 

 

Ø                «Дитина в дошкільні роки» (нова редакція) комплексна освітня програма;

Ø                «Впевнений старт» нова редакція - програма розвитку дітей старшого дошкільного віку (Андрієтті О.О., Голубович О.П.)

А також такі парціальні освітні програми:

Ø                «Про себе треба знати, про себе треба дбати» - програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (Лохвицька Л. В.)

Ø                «Казкова фізкультура» - програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку(Єфименко М. М.)

Ø                «Грайлик» - програма з організації театралізованої діяльності в ДНЗ (Березіна О. М., Гніровська О. З., Линник Т. А.)

Ø                «Радість творчості» - програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку(Борщ Р.М., Самойлик Д.В.)

Ø                «Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку»(Малашевська І. А., Демидова С. К.)

Ø                «Граючись вчимося. Англійська мова» - програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.).

Ø                Методичні рекомендації «Шахова абетка» (Вінниченко О.В., Дерипаско Г.М.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Методична робота з кадрами

 

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

2.1. Підвищення педагогічної майстерності

1.      

Консультації:

-  «Освітньо-виховна робота з дітьми в умовах сучасного дошкільного навчального закладу»;

- «Сучасні підходи до планування в групах раннього віку»;

-  «Казка – засіб морального виховання дітей дошкільного віку»

-  «Працюємо за  Парціальною програмою розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей дошкільного віку «Вчимося жити разом»»;

-  «Використання на практиці сучасних здоров’язберігаючих технологій»;

-  «Оснащення предметно-розвивального середовища ігровим дидактичним матеріалом»

 -  «Увага – обдарована дитина»;

-  «Патріотизм як морально-духовна цінність особистості»;

-  «Дбаємо про здоров’я дитини».

 

вересень

 

 

 

жовтень

 

 

листопад

 

 

  грудень

 

 

 

 

 

січень

 

 

лютий

 

 

 

березень

 

квітень

 

травень

 

вихователь – методист

 

 

вихователь – методист

 

вихователь – методист

 

вихователь – методист

 

 

 

 

інструктор фізкультури

 

завідувач

 

 

 

практичний психолог

вихователь – методист

інструктор фізкультури

 

 

 

2.      

Педагогічні години:

- «Пісочна терапія як метод розвитку дрібної моторики рук дітей дошкільного віку»;

- «Ігри, що готують дитину до школи»;

- «Важливість гри в житті та розвитку дитини»;

-  «Національно-патріотична свідомость у дітей дошкільного віку»;

- « Розвиток емоційно-вольової та рухової сфери дітей дошкільного віку в процесі гри  з лялькою»;

-  «Підготуємо школярика. Навчання елементів грамоти.»

- «Розвиток мовлення та творчості нетрадиційними засобами»;

- «Організація тематичних прогулянок з дітьми дошкільного віку»

 

вересень

 

 

жовтень

 

листопад

 

грудень

 

 

січень

 

 

 

лютий

 

квітень

 

 

травень

 

вихователь - методист

 

завідувач

 

практичний психолог

вихователь - методист

 

вихователь - методист

 

 

вихователь-методист

вихователь - методист

 

вихователь-методист

 

3.      

Круглий стіл

- «Патріотичне виховання дітей дошкільного віку»;

 

листопад

 

 

вихователь - методист

 

 

- «Круглий стіл «Ефективні засоби для реалізації завдань освітньої лінії «Мовлення дитини»;

грудень

 

вихователь - методист

 

 

- «Інклюзивна освіта в ДНЗ».

лютий

 

практичний психолог

 

 4

Семінар – практикум:

1. «Здоров'язбережувальні технології в роботі з дітьми»:

- сутність здоров'єзбережувальної педагогічної системи: поняття, критерії, технологія;

- огляд методик здоров'єзбережувальної системи в ДНЗ;

- огляд методичної літератури.

 Домашнє завдання:

- розробка перспективних планів з формування уявлень дошкільнят про здоровий спосіб життя;

- виготовлення вихователями груп матеріалів, які можна використовувати у фізкультурно-оздоровчій роботі з дошкільниками

 

грудень

 

 

вихователь - методист

 

2. «Розвиток зв’язного мовлення дітей у процесі використання казок та творів В.О. Сухомлинського»:

-        Мудра казка зазирає в душу» (казки В.О.Сухомлинського, як засіб всебічного та гармонійного розвитку дітей дошкільного віку.

-        «Ігрові перлини» (інтелектуальні ігри та вправи за казками В.Сухомлинського, як засіб сенсорно-мовленнєвого розвитку дітей)

Ефективне поєднання дидактичних ігор на основі казок В.Сухомлинського з іншими формами та методами в роботі з дошкільниками.

лютий

 

вихователь - методист

 

Семінар-тренінг

Розвиток комунікативної культури педагогів в сучасному дошкільному закладі

 

квітень

 

 

вихователь – методист

 

творча група

 

2.2. Удосконалення професійної творчості

 

1.      

Майстер – клас

 

- Розвиток творчого, емоційного потенціалу дітей дошкільного віку за допомогою пісочної терапії.

- «Виготовлення і використання сенсорної дошки в групі раннього віку»

 

 

- «Виготовлення ляльки-мотанки та  залучення дітей до витоків народної культури»

 

 

- «Ресурси відновлення для вихователів»

 

 

 

жовтень

 

 

 

 

листопад

 

 

 

 

 

грудень

 

 

 

 

 

березень

 

 

 

вихователь – методист

 

 

 

вихователь Курсаненко Л.В.

 

 

 

вихователь

Залужна З.В.

 

 

 

 

практичний психолог

 

2.      

«Реалізація інтерактивного підходу в побудові та організації освітнього

процесу»

 

 

відповідно

плану

 

 

 

 

 

керівник групи

вихователь-методист

 

 

 

 

3.      

Відкриті покази:

 

1. «Хай в серці кожної дитини живе любов до України»;

 

 

 

2. Гурткова робота «Пригоди шахових фігур»;

 

 

 

3. Заняття-аналіз готовності до школи дітей старшого дошкільного віку «Що я знаю, що я вмію»;

 

4. Заняття з патріотичного виховання: «Мандруємо чудовою країною – Україною».

 

 

 

 

грудень

 

 

 

 

лютий

 

 

 

 

березень

 

 

 

 

травень

 

 

музичний керівник Гальперіна О.Б.

 

 

інструктор з фізичної культури

Шевцова І.О.

 

Група № 7 (старша)

Петкау М.Е.

 

 

Група № 9 (середня)

Залужна З.В.

 

2.3. Самоосвіта

1.      

 Здійснити індивідуальне консультування педагогів щодо складання планів із самоосвіти.

 

вересень

 

завідувач ДНЗ, вихователь-методист

 

2.      

Скласти графік

взаємовідвідування відкритих занять та режимних моментів.

 

вересень

 

вихователь-методист

 

3.      

Ознайомити з нормативно – правовою базою в дошкільній галузі.

протягом року (за необхідності)

завідувач ДНЗ, вихователь-методист

 

4.

Обговорити новинки науково-методичної літератури, періодичних видань.

 

 

5.

Презентація творчих знахідок та планування реалізації їх в практиці роботи (обмін досвідом, взаємовідвідування).

 

протягом року (за необхі

дності)

 

вихователь-

методист

 

2.4. Педагогічні ради

 

1.      

 «Зміст діяльності і завдання педагогічного коллективу дошкільного навчального закладу у 2017 – 2018 н.р».

1. Звіт про роботу дошкільного навчального закладу в літньо-оздоровчий період 2017р.

2. Ознайомлення з річним планом роботи ДНЗ на 2017-2018 н.р., планом роботи на літньо-оздоровчий період 2018р.

3. Розгляд програм та методичних посібників для навчально-виховної роботи.

4. Розгляд програм гуртків.

5. Розгляд плану атестації та курсової перепідготовки педагогів.

 6. Обговорення  форм планування освітньо-виховного процессу.

 

вересень

завідувач ДНЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователь-методист

 

 

 

 

 

2.      

 «Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку»

1. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2. Результати тематичного вивчення «Формування комунікативної компетентності у дітей раннього та дошкільного віку»

3. Круглий стіл «Ефективні засоби для реалізації завдань освітньої лінії «Мовлення дитини»»

4. Створення педагогічних та психологічних умов щодо навчання дітей комунікативно-мовленнєвим навичкам

  Грудень

завідувач

 

 

вихователі

 

 

 

 

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      

 «Формування у дітей  національної та громадянської свідомості в процесі художньо-естетичного розвитку»

1. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2. Формування національно-патріотичного виховання  в дітей старшого дошкільного віку під час пізнавального розвитку з народознавства.

3. Результати тематичного вивчення «Організація роботи з національно-патріотичного виховання в дошкільному навчальному закладі».

4. Ділова гра для вихователів «Розвиток народної педагогіки та формування завдань

виховання через залучення до джерел народного мистецтва»

5. Оголошення результатів конкурсу «Кращий патріотичний куточок».

6. Виставка дитячих малюнків: «Ми - патріоти своєї країни».

 

березень

 

 

     Завідувач

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователь-методист

 

 

вихователь Левандовська Л.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      

 «Розвиток партнерських відносин між закладом та сім'єю – запорука успішної дитини»

1.Про виконання рішень попередньої педради

2. Основні напрямки та стратегія роботи з батьківською громадою.

3. Результати комплексного Вивчення стану освітньо-виховного процесу в групах старшого дошкільного  групах

3. Нетрадиційні форми та методи роботи з батьками.

4. Аналіз стану роботи з питання організації роботи з батьками.

5. Підведення підсумків конкурсу   «Найкращий куточок для батьків»

 

 

травень

 

 

 

 

 

 

 

 

завідувач

 

вихователь-методист

 

 

практичний психолог

 

 

завідувач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 5. Атестація, курсова перепідготовка

 

1.      

Видати накази по ДНЗ:

«Про затвердження

атестаційної комісії на

2017/2018 н.р.»

до 20 вересня

завідувач

 

 

2.      

Скласти план засідань

атестаційної комісії на2017/2018 н.р.

квітень

завідувач

 

 

3.      

Затвердити списки  педпрацівників, які атестуються та графік роботи атестаційної комісії

вересень

вихователь-методист

 

 

4.      

Затвердити графік роботи

атестаційної комісії

до 20 жовтня

вихователь-методист

 

 

5.      

Вивчити роботу педагогів, що атестуються у 2018 році.

До лютого

вихователь-методист

 

 

6.      

Проатестувати

педагогічних працівників:

вихователь - Назаренко Л.Ф.

вихователь - Семеняк Т.Л.

вихователь - Петкау М.Е.

березень

завідувач

 

 

 

 

 

2. 6.  Діагностика, моніторингові дослідження

1.      

Провести діагностику сформованості  компетентності дитини визначеної комплексною освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки»

вересень

 

вихователі, інстр.фізкульт. практ.психолог муз.керівники

 

 

2.      

Моніторинг процесу діагностування, зберігання та оброблення отриманих даних

вересень

 

вихователь - методист

 

 

3.      

Тестування « Творчий потенціал вихователів»

жовтень

 

 

вихователь - методист

 

 

4.      

Контрольне вибіркове діагностування з метою виявлення результатів корекційної роботи

січень

 

вихователь - методист

практ.психолог 

 

           

        ІІІ. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

№ з/п

Напрямки контролю та його зміст

вид контролю

термін пров.

кого вивчають

форма підведення підсумків

відповідальний

1.

Вивчення стану забезпечення рухової активності дітей упродовж дня.

тематичний

вересень

 

Всі групи

довідка, наказ нарада при завідувачу

завідувач

вихователь-методист

2.

Формування комунікативної компетентності у дітей раннього та дошкільного віку.

 

тематичний

грудень

Всі групи

довідка, наказ

педрада

завідувач

вихователь-методист

3.

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей раннього віку.

комплексний

жовтень

Групи 1,2,11

інформація на педгодині

вхователь-методист

4.

 Результативність роботи з дітьми дошкільного віку по вихованню у них патріотичних почуттів в групах дітей старшого дошкільного  віку

комплексний

березень

Групи 7,8, 4

довідка

наказ

педрада

завідувач

вихователь-методист

6.

Вивчення стану освітньо-виховного процесу в групах старшого дошкільного  групах

комплексний

травень

 

Групи

7,8,4

довідка

наказ педрада

завідувач

виховат.-методист

8.

Створення умов для пізнавального розвитку дітей

вибірковий

листопад

Всі групи

інформація на педгодині

виховат.-методист

9.

Визначення рівня знань

дітей за освітніми лініями Базового компоненту дошкільної освіти»

Порівн.

2 рази на рік

Всі вікові групи

інформація до виробничої наради

виховат.-методист

10.

Трудове навчання  засобами гри.

вибірковий

лютий

Групи

6,9,10

інформація до відома

виховат.-методист

11.

Стан оформлення та ведення вихователями 

«Щоденника самоосвіти»

 

вибірковий

1 раз на квартал

групи

11, 1, 4, 8.

інформація

нарада при завідувачу

вихователь-методист

12.

Сформованість шкільної зрілості випускників. Готовність до навчання в школі.

Порівн.

березень

Групи

7,8,4

інформація на педгодині

виховат.-методист

13.

Створення умов для практичного засвоєння правил безпечної поведінки

оперативний

листопад

 

травень

Всі групи

інформація на педгодині

завідувач

виховат.-методист

14.

Оптимальність створених умов для організації самостійної ігрової діяльності та її вплив на соціальний розвиток дітей.

Попер.

епізоди- чно     протягом року

Всі групи

для співбесіди

виховат.-методист

15.

Стан ведення ділової    документації вихователя.

Попер.

Протягом року

Всі групи

картка аналізу нарада при завідувачу

завідувач

вихователь-методист

16.

Підготовка до літнього оздоровлення: стан обладнання, забезпечення іграшками та атрибутами.

оперативний

травень

Всі групи

інформація до педради

виховат.-методист

 

 
 
 
 
 
 
ІV. Організаційно - педагогічна діяльність

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

 

4.1. Взаємодія ДНЗ та ЗНЗ

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою залучення батьків до педагогічного процесу:

- проводити музичні та спортивні розваги із сім’ями вихованців;

- проводити батьківські збори, консультування батьків

1 р. на квартал

 

 

Упродовж року

музичний

керівник,

 

Педагоги ДНЗ та ЗНЗ

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 З метою підвищення якості організації перспективності, наступності та спадкоємності у роботі дошкільного закладу та початкової школи:

- скласти та обговорити спільний план заходів;

- створити інформаційно-педагогічну бібліотеку, вихователів із посібників щодо підготовки дітей до школи;

- організувати колективні перегляди для вихователів ДНЗ і вчителів початкової школи за проблемами:

а) використання нових педтехнологій у роботі з дітьми;

б) правова освіта дітей дошкільного віку;

- провести відкриті уроки з математики, читання, української мови у школі

(1 клас);

- залучити вчителів до участі в проведенні контрольних занять у старших групах за ІІ півріччя;

- провести тестування дітей за рівнем готовності до школи, скласти рекомендації батькам;

-  запросити представників школи для зустрічі з батьками

 

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

Упродовж року

 

Упродовж року

 

 

Упродовж року

 

Жовтень

 

Квітень

 

 

 

 

Завідувач ДНЗ, вихователь-методист

 

 

Вихователь-методист

 

Вихователь -методист,

вихователі груп

Завуч, вчителі

 

 

Вихователі, вчителі

 

Вчителі, психолог, вихователі

Педагоги

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою підвищення рівня мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання у школі:

- знайомити вихованців з правилами поведінки школярів;

 

- використовувати в освітній роботі читання творів про школу;

 

- організувати виставку дитячих малюнків на тему «Якою я бачу свою школу»

 

 

 

Упродовж року

 

Упродовж року

 

Квітень-травень

 

 

 

Вихователі

 

 

Вихователі

 

 

Вихователі

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організувати спільні заходи ДНЗ зі школою:

- урочисте святкування початку навчального року (участь у шкільній лінійці);

 

- організувати та провести екскурсію до шкільної бібліотеки, стадіону, спортзалу;

 

- організувати та провести спільні спортивні розваги;

 

- прилучати учнів до шефської допомоги ДНЗ;

 

- організувати спільні виставки дитячих малюнків, виробів;

 

- проводити спільну підготовку до новорічних та різдвяних свят (костюми, атрибути);

 

- організувати участь дітей старших груп у заходах школи: «Свято Букваря», «Останній дзвоник»;

 

 

- організувати спільні розваги (ляльковий театр, концерт, дозвілля, вікторини і т. д.)

 

- проведення тренінгу для вихователів та вчителів початкових класів за темою:      

« Ігрові форми роботи з дітьми на заняттях і на уроках в школі».

 

 

Вересень

 

 

 

Листопад, квітень

 

Упродовж року

 

Постійно

 

 

Упродовж

року

 

Грудень

 

 

 

Упродовж року

 

 

 

 

Упродовж року

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

Вихователі, вчителі

 

Вихователі старших груп

 

 

Адміністрація школи і ДНЗ

 

Адміністрація школи і ДНЗ

Вихователі, вчителі

 

Вихователь-методист, завуч, вихователі

 

Адміністрація школи і ДНЗ

 

 

 

 

вихователь-методист, завуч, вих-лі, вчителі

 

Директор школи, завідувач ДНЗ

 

 

 

 

4. 2.Робота з батьками

 

4.2.1 Загальні батьківські збори

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

1. Пріоритетні напрями роботи ДНЗ на 2017-2018 навчальний рік.

2. Спільна робота дошкільного закладу та сім’ї.

3. Підсумки проведення літнього оздоровлення.

4. Звіт роботи батьківського комітету за 2016-2017 н.р. Вибори нового складу.

ІІ

1. Результативність роботи ДНЗ.

2. Безпека життєдіяльності дитини в умовах літа.

3. Організація літнього оздоровлення.

4. Облаштування ігрових майданчиків.

 

 

 

 

вересень

 

 

 

 

 

 

 

квітень

завідувач

вихователь-методист

практичний психолог

 

 

 

 

 

 

завідувач

вихователь-методист

практичний психолог

 

 

 

 

4.2.3. Групові батьківські збори

 

 

 

I.      

Групи раннього віку 

1. Адаптація дітей раннього віку до умов дитячого садка.

2.Відкриваємо таємниці раннього віку.

3.Вибір батьківського комітету.

Групи молодшого віку

1. «Формування самостійності у дітей».

2. Безпека дитини у ваших руках..

3. «Взаємини батьків і дітей».

4.  Вибори батьківського комітету.

Групи середнього віку

1. «Формуємо особистість змалку»

2. «Граємо пальчиками, а розвиваємо мову»

3. «Розвиток творчих здібностей дітей»

Групи старшого віку

1. «Здоров’я дитини – основа майбутнього»

2. «Готуємось до школи».

3. «Розумове виховання і навчання через гру».

ІІ.        

Групи раннього віку

1. Руховий режим дитини вдома.

2. Покарання дитини. За та проти.

3. Організація предметно-ігрового середовища вдома.

Групи молодшого віку

1. «Турботливі батьки – здорова сім’я».

2. « Сімейні традиції – важливий засіб виховання дитини»;

3.  Криза. Переживемо разом.

Групи середнього віку

1. «Батьківська єдність – важливий закон виховання»

2. «Секрети спілкування».

3. «Виховуємо добротою».

3Групи старшого віку

1. «Від гри до навчання».

2. Виховуємо патріотів своєї країни.

3. Мудрість батьківської любові.

4. Ми дорослі школярі.

ІІІ.      

Групи раннього віку

1. «Оздоровлення дітей влітку»

2. «Безпечна поведінка влітку».

3. «Харчування дини влітку. Безпека понад усе».

Групи молодшого віку

1. «Оздоровлюємо дітей разом з батьками».

2. «Попередження дитячого травматизму влітку».

3. «Харчуємося з користю для здоров’я».

Групи середнього віку

1. «Як організувати літній відпочинок дітей».

2. «Попередження дитячого травматизму влітку».

2. «Безпечні ігри влітку».

Групи старшого віку

1. «Загартовуємо дитину безпечно».

1. «До школи вже час».

2. «Корисні поради для мами і тата».

 

 

 

 

вересень – жовтень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квітень

 

вихователі вікових груп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователі вікових груп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователі вікових груп

 

 

5.     2.4.  Консультації для батьків

 

 

 

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

6.

 

 

 

7.

 

8.

 

 

9.

Консультації для батьків:

 «В дитячий садочок з радістю»;

 

 

«Дитячий малюнок – дзеркало душі»;

 

«Ідеї для дитячої творчості»;

 

 

«Любов до Батьківщини починається з родини»;

 

 «Дитячі капризи»;

 

«Фізкультурно-оздоровча робота з дітьми вдома»;

 

 

«Яка родина, така й дитина»;

 

«Готовність до школи. Поради психолога»;

 

 

«Граємо всюди».

 

вересень

 

жовтень

 

листопад

 

 

грудень

 

 

  січень

 

лютий

 

 

 

березень

 

квітень

 

 

травень

 

вихователь-методист

практичний психолог

 

вихователь- методист

 

вихователь-методист

 

практичний психолог

інструктор з фізичної культури

 

вихователь-методист

практичний психолог

 

вихователь-методист

 

 

4. 2.5. Тематичні виставки робіт батьків та дітей

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

« В гості осінь завітала»;

 

«Зимові фантазії»;

 

«Ми - патріоти своєї країни»

 

«Весна – красна»

вересень

 

грудень

 

березень

 

квітень

 

 

 

Вихователі

вікових груп

 

 

4.2.6.Тренінги для батьків

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

«Діти – відображення батьків»;

 

 

«Від дошкільника до школяра»;

 

 

«Любов і розуміння понад усе».

листопад

 

  

січень

 

 

березень

вихователь-методист

 

вихователь-методист

 

практичний психолог

 

 

4.2.7. Засідання батьківського клубу

 

1.

 «Перші кроки»

 

 

 

вересень

вихователь-методист

практичний психолог

 

 

4.2.8.  Дні відчинених дверей

 

1

 

 

 

 

2.

«Вас вітає наш Ведмедик»

 

«Ми веселі малюки»

вересень

 

 

 

травень

 

      завідувач

вихователь-методист

практичний психолог

 

 

4.2.9. Школа молодих батьків

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ваш малюк у дитсадку»

 

 

«Навчаємося  граючись»

 

«Розвиваємо мовлення дітей».

 

«Бережемо здоровя змалку».

 

 

«Наші досягнення»

 

Вересень

 

Листопад

 

Грудень

 

Березень

 

 

 травень

 

вихователь-методист

пактичний психолог завідувач інструктор з фізичної культури

вихователь Руденко А.В.

 

 

4. 2.10.Соціальний патронат сімей, діти яких не відвідують ДНЗ

 

1.                 

Організувати роботу по вивченню питання охоплення дошкільною освітою дітей мікрорайону дошкільного навчального закладу.

вересень

травень

 

завідувач

 

 

2.                 

Вивчити  причини не відвідування дошкільного закладу та надання можливості короткотривалого відвідування, відвідування свят та заходів, отримання консультацій.

протягом року

вихователь-методист

 

 

 

3.                 

Оформити інформаційний розділ на сайті для батьків, діти яких не відвідують дошкільний заклад з різних аспектів навчання та виховання.

 

січень

 

вихователь-методист

 

 

 

4.                 

Запрошувати батьків, діти яких не відвідують дошкільні заклади з метою презентації роботи дошкільного закладу та надання практичної допомоги

 

протягом року

вихователь-методист

 

 

 

5.                 

Висвітлювати на нарадах питання патронату мікрорайону та охоплення дошкільною освітою

 

 

протягом року

завідувач

 

 

4. 2. 11. Робота з сім'ями, які потребують на особливу увагу

 

 

1.

Виявити сім’ї, які потребують особливу увагу.

протягом року

завідувач

 

 

2.

Оформити картотеку проблемних сімей.

за необхідності

завідувач

 

 

3.

Відвідування сімей, які потребують  особливу увагу з метою виявлення умов життя і  виховання дітей.

протягом року

завідувач

вихователі

 

 

4.

Поповнення інформаційних куточків матеріалами з питань правової пропаганди та профілактики правопорушень

протягом року

вихователі

 

 

5.

Залучення дітей з сімей, які потребують особливу увагу, до участі в роботі гуртків за інтересами

протягом року

вихователі

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Робота методичного кабінету

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1.      

Впорядкування документацію згідно номенклатури справ.

вересень

 

вихователь - методист

 

2.      

Оновлення  матеріалів сайті дошкільного закладу.

щомісяця та за потребою

вихователь - методист діловод

 

3.      

Систематичне оновлення та поповнення  інформаційного стенду «Педагогічний  календар».

Протягом року

Вихователь-методист

 

4.      

Забезпечення та поповнення методичного кабінету новинками  методичної літератури, наочними посібниками, методичними розробками.

Підписка на періодичні видання.

протягом  року

 

 

 

 

 

вихователь - методист

 

5.      

Вивчення та аналіз навчально-виховної роботи вихователів.

Протягом року

завідувач

вихователь-методист

 

6.      

Оформлення  виставки:

«Наші досягнення»;

«Атестація наших педагогів»;

«Педагогічний вернісаж»;

«Калейдоскоп видань»;

«Передовий педагогічний досвід міста».       

протягом року

 

 

 

 

 

 

вихователь-методист

 

7.      

Поповнення картотеки новинок та періодичних видань

протягом  року

вихователь - методист

 

8.      

Провести конкурс:

««Куточок народної іграшки» (презентація осередка та системи роботи групи);

««Куточок природи відкриває світ» (презентація осередку та системи роботи групи)»;

«Кращий куточок для батьків»

Протягом року

 

 

 

вихователь-методист

 

9.      

Створення плану проведення Тижнів безпеки життєдіяльності дошкільників

листопад -

квітень

 

вихователь - методист

 

10.            

Упорядкування матеріалів папки «Виконання річного плану 2017-2018 навчального року»

протягом  року

 

 

вихователь - методист

 

11.            

Поповнення  тематичних папок:

- Екологічне виховання дошкільників

- Робота з батьками (нетрадиційні методи роботи)

- Комунікативно-мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку

 

- Діагностичними матеріалами

протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователь-методист

 

12.            

Узагальнення результатів патронату мікрорайону щодо охоплення дітей дошкільною освітою.

 

вересень

 

вихователь - методист

 

13.            

Складання аналітичної довідки моніторингу знань дітей.

вересень

травень

вихователь - методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ Адміністративно – господарча робота

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

6.1. Створення розвивального життєвого простору  дитини

1.

Здійснити комплектування груп дітьми та педкадрами.

до 10.09.

завідувач

 

2.

Перевірити готовність груп до нового навчального року.

серпень

 

завідувач

 

3.

Поповнювати та вдосконалювати матеріальну базу дошкільного навчального закладу

протягом  року

завідувач

завгосп

 

4.

Провести інвентаризацію всіх наявних матеріальних цінностей.

вересень

 

завгосп

 

5.

Провести всі необхідні роботи по підготовці:

- до осінньо-зимового періоду;

 

- до весняного сезону;

 

- до літньої оздоровчої кампанії;

 

- до опалювального сезону.

 

 

вересень

 

березень

 

травень

 

липень

 

завгосп

 

6.

Здійснювати контроль за економією електроенергії та інших ресурсів

Протягом року

Завідувач

завгосп

 

7.

Внести пропозиції щодо проекту бюджету на 2018 рік.

жовтень

 

завідувач

 

8.

Скласти план проведення

Всеукраїнського Дня довкілля з благоустрою території. 

квітень

 

завідувач

голова ПС

 

9.

Провести профогляд та випробування системи пожежогасіння, інвентарю та обладнання

червень

 

завідувач господарством

 

10.

Провести ремонт та заміну(за потребою) пісочниць.  Замінити пісок.

травень

 

завідувач господарством

 

11.

Упорядкувати територію (клумби, газони, підрізка та побілка кущів та дерев,тощо

 

 

 

12.

Організувати проведення

лабораторних досліджень води, піску, продуктів харчування, повітря, освітлення.

 

жовтень

 

травень

 

 

 

сестра медична старша

 

13.

Організувати літні оздоровчі заходи

Червень-серпень

Завідувач

Вихователь-методист

 

 

6. 2. Загальні збори колективу,

рада дошкільного навчального закладу, виробничі наради

 

6.2.1.Наради при завідувачі

1.

1.Ознайомлення з графіком роботи працівників ДНЗ № 219.

2. Задачі колективу по підготовці до осінньо-зимового періоду.

3. Аналіз роботи комісії по реєстрації  дітей в електронній черзі ДНЗ.

вересень

 

завідувач

 

сес. Мед. старша

 

 

завгосп

 

вихователь-методист

 

2.

1. Забезпечення виконання правил безпеки життєдіяльності працівників і вихованців дошкільного закладу.

2. Стан створення розвивального середовища в групах дошкільного навчального закладу.

3. Про підготовку до проведення Новорічних свят

 

грудень

 

 

завідувач

 

сес. Мед. старша

 

 

завгосп

 

вихователь-методист

 

3.

1.Аналіз стану роботи зі зверненням громадян.

2. Інформація щодо стану оформлення та ведення вихователями 

«Щоденника самоосвіти»

 

лютий

 

завідувач

 

 

 

вихователь-методист

 

4.

1.Про результати атестації педагогічних працівників та ознайомлення з перспективним планом на новий 2018-2019 навчальний рік.

2. Про заходи щодо підготовка до літнього  оздоровчого періоду.

3. Про заходи щодо планування роботи на наступний навчальний рік.

 

травень

завідувач

 

 

6. 2.2. Виробничі наради

1.

1. Про підсумки літньої оздоровчої кампанії у дошкільному закладі.

2. Результати підготовки дошкільного навчального  закладу  до нового навчального року.

3. Співпраця дошкільного закладу, сім”ї  та громадськості. Нормативно-правові документи з організації роботи з батьками дітей дошкільного віку.

вересень

 

завідувач,

вихователь – методист,

         завгосп

 

2.

1. Про роботу дошкільного навчального закладу в зимових умовах.

2. Результативність роботи закладу по зниженню  захворюваності дітей дошкільного віку.

 

Грудень

 

завідувач,

сес.мед.старша,

 

 

3.

1. Про заходи зміцнення трудової та виробничої  дисципліни

2. Організація арчування  і виконання державних норм.

Березень

завідувач,

вихователь – методист,

сес.мед.старша,

завгосп

 

4.

1. Стан навчально-виховного процесу.

2. Підготовка і завдання до літньо-оздоровчого періоду.

 

 

травень

завідувач,

вихователь – методист

 

6.3. Інструктажі

1.

Інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

серпень

грудень

березень травень

завідувач

вихователь-методист

завгосп

 

2.

Інструктажі з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності.

вересень

березень

завідувач

вихователь-методист

завгосп

 

3.

Інструктажі з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності (для працівників з підвищеним рівнем небезпеки).

вересень

грудень

березень

червень

завідувач

вихователь-методист

завгосп

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

 

 

ПЛАН  ЗАХОДІВ

щодо «Охорони життя та безпеки життєдіяльності дітей»

 

з/п

                       Зміст роботи

термін

відповідальний

примітка

1.

Провести інструктаж з питань охорони життя і здоров’я дітей відповідно до вимог СанПіНа. Відпрацювати першочергові заходи щодо організації безпечного середо-вища.

вересень

завідувач

 

2.

Ознайомити учасників навчально-виховного процесу з Законом України «Про дорожній рух» та іншими нормативними документами.

вересень

завідувач

 

3.

Систематично проводити інструктажі з працівниками ДНЗ.

за

 терміном

завідувач

 

4.

Провести практичне заняття серед педагогічного і технічного персоналу ДНЗ на тему: «Надання першої допомоги при нещасних випадках».

вересень

завідувач,

сес.медична старша

 

5.

Консультації для педагогів:

«Антропометричні виміри та система маркування по групах»;

«Загартування дітей  в осінній період»;

«Ступінь фізичного навантаження на дітей після хвороби».

 

вересень

 

жовтень

 

січень

 

сес.мед.старша

 

6.

Проводити тематичні інструктажі щодо попередження дитячого травматизму.

Розглянути питання щодо попередження дитячого травматизму в ДНЗ за участю завідувача ДНЗ на нараді.

протягом

року

завідувач, вихователь- методист

 

7.

Проводити бесіди з ТБ під час занять з фізичного виховання.

протягом

року

інструктор з фізкультури

вихователі

 

8.

Провести тематичне вивчення ОБЖД в усіх групах.

жовтень-листопад

вихователь- методист

 

9.

Інструктувати вихователів про підвищення особистої відповідальності у період проведення масових заходів.

протягом

 року

завідувач

 

10.

Проводити консультації, інструк-тажі для батьків щодо попередження дитячого травматизму в побуті, на ігрових майданчиках, атракціонах, на відпочинку та інше.

протягом

 року

вихователі

 

11.

Поповнювати та оновляти інформаційні листи в батьківських вісниках  на тему БЖД.

протягом

року

вихователі

 

12.

Круглий стіл «Тиждень безпеки в ДНЗ».

Провести Тиждень Безпеки життєдіяльності.

травень

 

вихователь- методист

 

13.

Консультація з питань організації  під страховки при виконанні дітьми основних рухів на заняттях, прогулянці, в рухових іграх.

жовтень

 

інструктор з фізкультури

 

14.

Висвітлювання в календарному плануванні роботи з дітьми з формування умінь та навичок безпеки життєдіяльності.

постійно

вихователі

 

15.

Проводити заходи щодо БЖД у період літньої оздоровчої кампанії.

червень- серпень

вихователь- методист вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

МЕДИКО-САНІТАРНА РОБОТА

 

 

№зп

Зміст роботи

термін

виконання

відповідальний

примітка

 

І. Організаційна робота

 

 

1

Скласти та затвердити графік

роботи медичного персоналу дошкільного закладу.

вересень

 

завідувач

 

 

2

Оформити наново прийнятих дітей до дошкільного навчального закла-. Формувати медичну документацію, Надавати консультативну допомогу вихователям та батькам щодо орга- нізації безболісного привиканя.

вересень

 

сес.мед.старша       лікар

 

 

3

Систематичне ведення всієї обов’язкової медичної документації за встановленою формою

протягом

 року

сес.медична старша      

 

 

4

Здійснення медико-педагогічного контролю на заняттях з фізичної культури. Про результати обсте-жень своєчасно доповідати завіду-вачу, планувати спільну роботу над недоліками з інструктором з фізвиховання.

протягом

року

сес.мед.старша       лікар

 

 

5

Аналізувати стан відвідування дітьми дошкільного закладу. Виявлення причин захворюваності, відсутності за домашніми обстави-нами.

щомісяця

сес.мед.старша       вихователі

 

 

Приймати участь в батьківських зборах, надавати роз’яснення та консультації з питань, які заплано-вані та тих, що цікавлять батьків

згідно плану

сес.медична старша      

 

 

6

Своєчасно забезпечувати аптечку медичного кабінету медикаменти. Слідкувати за терміном реалізації, умовами зберігання. Вести відповідну документацію по обліку та списанню медикаменті.

протягом року

сес.мед.старша      

 

 

ІІ. Лікувально – профілактична робота

 

 

1.      

Проводити антропометричні вимі-рювань дітей:

-         від 2 до 3 років;

-         від 3 до 6 років

 

 

щомісяця

1раз на кварт

сес.мед.старша      

 

 

2.      

Надавати своєчасну допомогу вихо- вателям та інструктору з фізкульту-ри при складанні «Листка здоров'я», пояснювати проблеми здоров'я дитини та тактику роботи з нею

вересень

 

лікар

 

 

3

Своєчасно виявляти дітей, які захво-ріли, надавати медичну допомоги за згодою з батьками, забезпечувати ізоляцію дитини до приходу батьків

протягом року

сес.мед.старша    вихователі  

 

 

4

Провести обстеження дітей та співробітників на ентеробіоз та гельмінтоз

за графіком

сес.мед.старша   

 

 

5

Організовувати та контролювати проходження працівниками дошкі- льного закладу медичного  огляду.

вересень

березень

сес.мед.старша   

 

 

6

Організувати та провести поглибле-не обстеження шестирічок та дітей диспансерної групи

за графіком

сес.мед.старша       лікар

 

 

7

Контролювати організацію харчува-ння дітей:

-  виконання санітарно-гігієнічних правил утримання харчоблоку;

-  дотримання вимог отримання про- дуктів від постачальника, правил їх зберігання та реалізації;

- приготування харчів відповідно технологічних карт, виконання пра-вил термічної обробки;

- надавати дозвіл на видачу харчів на групи – знімати проби, відбирати добові проби, контролювати об’єм порцій при роздачі;

- вести облік державних норм хар-  чування, своєчасно аналізувати його та розраховувати каллораж;

- складати та своєчасно затверджу-вати примірне 10-денне меню на осінньо-зимовий та весня- но-літній період;

- щоденно складати меню-розклад-ку, контролювати видачу продуктів з комори та закладку в котел;

- проводити вітамінізацію блюд.

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сес.мед.старша       лікар

 

 

ІІІ. Оздоровча робота

 

1.      

Розробити та затвердити раціональний режим для всіх вікових груп на:

-         навчальний рік;

-         літній період.

 

сес.мед.старша       лікар     завідувач

 

 

 

2

Контролювати проведення поточ-них та генеральних прибирань та виконання обслуговуючим персо-налом посадових обов’язків.

 

сес.мед.старша       лікар

 

 

 

3

Забезпечити виконання санітарних правил під час

-         миття посуду;

-         догляду за іграшками та навчаль- ними  посібниками;

-         догляду за м'якими іграшками;

-         карантину або ускладнення епід- ситуації

 

сес.мед.старша       лікар

 

 

 

4

Контроль за дотриманням вимог під час карантину.

 

сес.мед.старша       лікар

 

 

 

5

Провести повну антропометрію до початку літньо-оздоровчого періоду.

 

сес.мед.старша       лікар

 

 

 

ІV. Санітарно  - просвітницька робота

 

 

 

 

 

1. Проведення співбесід із батьками та співробітниками з підвищення санітарно-гігієнічних знань.

протягом року

сестра медична старша

 

 

 

2.     Проведення бесід і консультацій із батьками з питань раціонального харчування дітей, профілактики різних видів захворювань, попередження дитячого травматизму.

протягом року

сестра медична старша

 

 

 

3. Проведення індивідуальних бесід із батьками про стан здоров’я дітей

 

протягом року

Сестра медична старша

 

 

 

4. Випуск санбюлетнів за різною тематикою:

-         “Профілактика вітряної віспи”;

-         “Попередження кишкових інфекцій”;

-         “Попередження  захворювань на туберкульоз” та ін.

жовтень,

грудень,

лютий

Сестра медична старша

 

 

 

 

 

 

5. Оформлення куточку просвітницької літератури для працівників та батьків

 

 

 

листопад

Сестра медична старша

 

 

 

V. Протиепідемічна робота

 

 

1.     Складання плану профілактичних щеплень на рік та суворий контроль за його виконанням.

2. Аналіз виконання плану.

вересень,

листопад,

січень,

березень.

Сестра медична старша

 

 

 

2. Доведення до відома батьків терміна щеплень дітей.

за графіком

Сестра медична старша

 

 

3. Контроль за санітарно-гігієнічним та хлорним режимами згідно з інструкцією.

протягом року

Сестра медична старша

 

 

4. Контроль за зберіганням та використанням дезінфікуючих  та мийних  засобів.

протягом року

Сестра медична старша

 

 

5. Проведення планового обстеження всього персоналу на кишкову паличку

листопад

Сестра медична старша

 

 

6. Проведення обстеження дітей на педикульоз.

протягом року

Сестра медична старша

 

 

7. Проведення протиепідемічних та гартувальних  заходів щодо боротьби з грипом та іншими респіраторними захворюваннями.

осінь - зима

Сестра медична старша

 

 

8. Контроль за проведенням ранкового прийому дітей.

протягом року

Сестра медична старша

 

 

9. Складання плану проходження та контроль за термінами проходження персоналом медогляду.

жовтень, квітень

Сестра медична старша

 

 

10. На час карантину контроль за дотриманням ізоляції груп у приміщенні ті ігрових майданчиках.

за необхідністю

Сестра медична старша

 

 

11.  Складання плану заходів під час наявності інфекційних захворювань, контроль за їх виконанням.

за необхідні

Сестра медична старша

 

 

12. Навчання тех. персоналу методики проведення хлорного режиму.

протягом року

Сестра медична старша

 

 

13. Суворий контроль за прийомом до ДНЗ дітей, які хворіли на кишкові інфекції.

протягом року

Сестра медична старша

 

 

14. Контроль активності хлорного вапна.

протягом року

 

 

 

Сестра медична старша

 

 

VІ. Санітарно-гігієнічна робота

 

1. Контроль за санітарним станом приміщень, ігрових майданчиків.

протягом року

Сестра медична старша

 

 

2.     Контроль за повітряно-температурним режимом.

протягом року

Сестра медична старша

 

 

3. Контроль за виконанням співробітниками правил  особистої гігієни.

протягом року

Сестра медична старша

 

 

 

Провести бесіди на теми: "Санітарна гігієна та її значення в житті кожного";

"Отруйні рослини та гриби", "Шкідливі вади у дітей та боротьба з ними";

Бесіди та лекції  для батьків з питань раціонального харчування дітей, профілактики різних інфекційних захворювань.

протягом року

Сестра медична старша

 

 

Випустити сан бюлетені щодо профілактики епідемічних захворювань.

протягом року

Сестра медична старша

 

 

 

Випустити сан бюлетені щодо профілактики епідемічних захворювань.

за необхідністю

Сестра медична старша

 

 

               

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

                                    

 

 

ПЛАН РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

НА ЛІТНІЙ ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД

 

Зміст роботи
Термін

Відповідал.

Прим.

МЕТОДИЧНА РОБОТА з кадрами

Підвищення професійної  компетентності педагогів, удосконалення професійної творчості

1

Перевести роботу ДНЗ на літній режим, забезпечити максимальне перебування дітей на свіжому повітрі.

червень

завідувач;

сестра медична старша

вихователь-методист

 

2

Провести консультації для працівників:

«Організація літньої оздоровчої роботи у межах єдиного освітнього простору ДНЗ»;

«Отруйні гриби та рослини – це  дуже небезпечно. Профілактика отруєнь грибами»;

«Організація ігрової діяльності на прогулянці влітку»

червень

 

 

 

 

липень

 

завідувач,

вихователь-методист

 

 

вихователі

 

3.

Провести огляд публікацій у фахових періодичних виданнях та новинок методичної літератури.

1 р. на місяць

вихователь-методист

 

4.

Провести заняття «творчої майстерні для педагогів»:

·        виготовлення зображень та іграшок із соломи;

·        малювання піском;

·        зображувальні можливості природних матеріалів.

липень

 

вихователі,  творча  група

 

5.

Оформити «доріжки здоров’я» на ігрових майданчиках» (з камінців, піску, трави тощо)

червень

вихователі

 

6.

Надавати методичну допомогу педагогам у підготовці та проведенні розваг для дітей влітку.

 

 

 

 

7.

Педгодини

·        «Система загартування дітей влітку. Поєднання традиційних і нетрадиційних чинників – запорука успішної оздоровчої роботи»;

·        «Як запобігти нещасних випадків (профілактика отруєння отруєними грибами та рослинами; попередження дитячого травматизму)»

·        «Організація дитячої пізнавальної діяльності влітку”

 

·        Круглий стіл «Підсумки літньої оздоровчої роботи»

 

червень

 

 

 

 

липень

 

 

 

 

серпень

 

 

серпень

 

завідувач

вихователь-методист

 

 

сестра медична старша

 

 

 

вихователь-методист

 

завідувач, вихователь-методист

 

 

Організаційно-педагогічна діяльність

1

Максимальний час перебування дітей на свіжому повітрі в одязі, що забезпечує комфорт дитини.

Організація ранкового прийому, ранкової гімнастики, фіз.занять, розваг, свят, змагань, інших видів занять, на свіжому повітрі

щоденно

вихователі

 

 

сестра медична старша

 

 

2.

Підготувати рекомендації щодо організації літніх розваг та ігор на майданчику

червень

вихователь-методист

 

3.

Забезпечити прогулянки дітей іграми, іграшками для води, піску.

червень-серпень

вихователь-методист

вихователі

 

4.

Провести заходи до Міжнародного дня захисту дітей:

-музично-фізкультурне свято

«Хай сонце миру і дружби нам світить»

- конкурс малюнка на асфальті «Світ очима дітей».

Провести День імені.

 

І тиждень

червня

музичний керівник, вихователі

 

 

5

«Маленькі туристи» - організувати туристичні походи в мініатюрі для дітей старшого дошкільного віку з участю батьків.

 

ІІ тиждень червня

сестра медична старша

вихователі

 

 

6.

«Спілкуємось з природою»

Провести «Зелені свята»;

День лікарських рослин;

·        День здоров’я “Щоб жити, вчитися та грати, здоров’я треба зберігати”

ІІІ тиждень червня

музичний керівник, вихователі

 

 

7

«Рідна природа»

Провести розвагу «Сонечко, водичка та повітря – кращі друзі для малечі влітку» (мол.,сер.вік)

День тварин та птахів.

І тиждень липня

музичний керівник, вихователі

 

 

8

«Тиждень спорту і здоров’я»

 Провести розвагу

День шоколаду – 11 липня

ІІ тиждень

липня

вихователі

сестра медична старша

 

 

 

9

Провести концерт-розвагу:

«Парад капелюшків» (старші-малятам)

ІІІ тиждень липня

музичний керівник, вихователі

 

10

« Тиждень БЖД»

Вікторина «Правильно-відповідаєш – небезпеку знаєш»;

Розвага «Подорож в країну Світлофорію»

ІV тиждень

липня

музичний керівник, вихователі

 

 

11

Тиждень дитячої творчості - виготовлення виробів з непридатного матеріалу.

Провести лялькову театралізовану виставу "На лісовій галявині"

І тиждень серпня

вихователі

 

 

12

День цікавих справ.

“Хто винен?” “Допоможи друзям”. ”В чому секрет?” “Це треба знати всім!” - інсценування та рішення проблемних ситуацій і мовленнєвих логічних завдань  День іменинника.

Малюємо на асфальті - конкурс

ІІ тиждень серпня

музичний керівник, вихователі

 

 

13

 Провести розвагу

«Дари солодкого дерева» (до свята Яблуневого Спасу);

“Різнокольорове літечко”

Виставка  дитячих творчих робіт

ІІІ тиждень серпня

музичний керівник, вихователі

 

 

 

14

“Тиждень батьківщини”

“Хай в серці кожної дитини живе любов до  України” - свято

 

Колективна робота: аплікація “Літечко, до побачення!”.

ІV тиждень серпня

музичний керівник, вихователі

 

 

Робота методичного  кабінету

1

Упорядкувати картотеку матеріалів з організації літнього оздоровлення.

 червень

Вихователь-методист

 

 

2

Індивідуальна робота з  вихователями з оснащення  педагогічного процесу до  навчального року .

систематично

 

 

завідувач

вихователь-методист

 

 

3

Поновити добірку методичних рекомендацій щодо проведення таких оздоровчих заходів у літній період:

-         ходьба по траві, гальці босоніж;

-         «хвилинки-здоровинки»;

-         масаж і самомасаж;

-         сонячні і повітряні ванни.

червень-липень

вихователь-методист

 вихователі

 

4

Поповнити оформлення предметно-ігрового середовища в групах

червень-серпень

вихователь-методист,

вихователі всіх груп

 

Робота з батьками

1

Провести консультації для батьків:

·        “Літній відпочинок дітей (поради);

·        “Рухова активність – основа здорового способу життя”

упродовж літа

завідувач

вихователь-методист

сестра медична

старша

 

2

 

 

 

 

Проводити планомірну роботу щодо заохочування батьків приймати активну участь в роботі дошкільного навчального закладу по оздоровленню та розвитку дітей влітку.

упродовж літа

 

завідувач

вихователь-методист

сестра медична

старша

 

 3

Запрошувати на літні свята та розваги дітей, які не відвідують ДНЗ.

упродовж літа

завідувач

вихователь-методист, вихователі

 

4

Індивідуальні бесіди  з  батьками:

“Безпека  влітку”,

 “Дитина  на  вулиці”,

“У відпустку з дитиною”;

Оформлення папок-пересувок на теми:

«Літо в гості завітало»;

«Якщо я загубився в лісі»;

«Педикульоз. Профілактика»

постійно

вихователі

 

Вивчення стану освітньо-виховного процесу

1

З метою надання допомоги систематично здійснювати параметричний аналіз за:

·     змістом планування роботи з  дітьми в літній період;

·     підготовкою до нового навчального року, виконанням отриманих завдань на літо;

змістом та рівнем проведення тематичних Тижнів.

упродовж літа

вихователі

сестра медична

старша

 

2

Попереджувальний контроль з питань:

·                    організація прогулянки

·                    дотримання режиму дня

·                    систематичність загартування

·                    дотримання питного режиму

- забезпечення рухової активності дітей протягом дня

постійно

завідувач,

 вихователь-методист,

сестра медична

старша

 

 

3

Медично-педконтроль занять з фізичної культури на свіжому повітрі

постійно

завідувач

сестра медична

старша

 

4

Оперативний контроль виконання вимог «Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей в дошкільних навчальних закладах».

1р. на місяць

завідувач,

вихователь-методист

 

 

Медично-профілактичні заходи

1.

Провести інструктаж щодо дотримання санітарно-епідеміологічного режиму

І тиждень червня

сестра медична

старша

 

2.

Оформити екрани здоров'я в групах за результатами обстеження фізичного розвитку дітей та антропометричних даних.

І тиждень червня

сестра медична

старша

 

3

Провести антропометричні обстеження дітей та відобразити результати на екранах здоров'я.

1 р .на місяць

сестра медична

старша

 

4

Провести огляд території щодо наявності отруйних ягід, рослин, грибів

щоденно

сестра медична

старша

 

5

Провести консультації з технічним персоналом на теми:

-         попередження ШКЗ у дітей;

-         значення дотримання особистої гігієни для профілактики гельмінтозу.

червень

 

 

липень

сестра медична

старша

 

6

Проаналізувати результативність літнього оздоровлення дітей

серпень

завідувач, сестра медична

старша

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

ПЛАН СПІЛЬНОЇ РОБОТИ

ЗОШ №  ТА КЗО «ДНЗ № 219»

 

з/р

Заходи

Термін

Відповідальний

І. Виконання Закону України «Про загальну середню освіту»

1.

Продовжити роботу з впровадження у педагогічний процес положень Закону України «Про загальну середню освіту» та «Про дошкільну освіту»

вересень

Завідувач,

Заступник директора ЗОШ

2.

 Ознайомити вчителів і вихователів із планом спільної роботи школи і ДНЗ

вересень

Вихователь-методист,

Заступник директора ЗОШ

3.

Організувати взаємовідвідування уроків і занять із метою ознайомлення з методикою навчання та розв’язання послідовностей у роботі ДНЗ і школи

протягом року

Вихователь-методист,

Заступник директора ЗОШ

4.

Провести День відкритих дверей у ДНЗ для випускників 9-11 класів із метою профорієнтації

березень

Вихователь-методист,

Заступник директора ЗОШ

ІІ. Методична робота

1.

Ознайомлення вчителів і вихователів із новинками психолого-педагогічної літератури з питань виховання та навчання дітей молодшого шкільного віку

вересень

Вихователь-методист,

Заступник директора ЗОШ

2.

Діагностика дітей старших груп на предмет готовності до школи

вересень, січень, травень

Практичний – психолог, вихователь-методист

3.

Провести методичний тиждень майстерності вчителів та вихователів

листопад

Вихователь-методист,

Заступник директора ЗОШ

4.

Взаємовідвідування уроків, занять та позаурочних заходів

один раз на квартал

Вихователь-методист,

Заступник директора ЗОШ

5.

Організувати роботу груп щодо підготовки дітей до школи

протягом року

Вихователь-методист,

Заступник директора ЗОШ

ІІІ. Проведення спільних заходів

1.

Провести спільні свята:

 

Вихователь-методист,

Заступник директора ЗОШ

1.1

Свято першого дзвоника;

вересень

Вихователі

1.2

Різдвяні свята;

грудень, січень

Вихователі, вчителі

1.3

Свято останнього дзвоника

травень

Вихователі, вчителі

2.

Залучення школярів щодо виготовлення ялинкових іграшок  - саморобок до новорічних свят

грудень

Вихователь-методист,

Заступник директора ЗОШ

3.

Організувати екскурсії для дітей старшого дошкільного віку до школи

протягом року

Вихователь-методист,

Заступник директора ЗОШ

ІV. Робота з батьками

1.

Провести загальні батьківські збори щодо підготовки дітей до школи

вересень

Завідувач,

Заступник директора ЗОШ

2.

Систематично поновлювати матеріали на стенді «Для батьків»

протягом року

Вихователь-методист,

Заступник директора ЗОШ

3.

У старших групах закладу оформити стенди-куточки «Незабаром до школи»

вересень

Вихователь-методист,

Заступник директора ЗОШ

4.

Систематично проводити консультації для батьків із проблеми підготовки дитини до школи

протягом року

Вихователь-методист,

Заступник директора ЗОШ

5.

Проводити роботу з попередження дитячого травматизму

протягом року

Вихователь-методист,

Заступник директора ЗОШ

6.

Організувати День відкритих дверей для батьків

травень

Завідувач,

Заступник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

                                    

 

ПЛАН РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

НА ЛІТНІЙ ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД

 

Зміст роботи
Термін

Відповідал.

Прим.

МЕТОДИЧНА РОБОТА з кадрами

Підвищення професійної  компетентності педагогів, удосконалення професійної творчості

1

Перевести роботу ДНЗ на літній режим, забезпечити максимальне перебування дітей на свіжому повітрі.

червень

завідувач;

сестра медична старша

вихователь-методист

 

2

Провести консультації для працівників:

«Організація літньої оздоровчої роботи у межах єдиного освітнього простору ДНЗ»;

«Отруйні гриби та рослини – це  дуже небезпечно. Профілактика отруєнь грибами»;

«Організація ігрової діяльності на прогулянці влітку»

червень

 

 

 

 

липень

 

завідувач,

вихователь-методист

 

 

вихователі

 

3.

Провести огляд публікацій у фахових періодичних виданнях та новинок методичної літератури.

1 р. на місяць

вихователь-методист

 

4.

Провести заняття «творчої майстерні для педагогів»:

·        виготовлення зображень та іграшок із соломи;

·        малювання піском;

·        зображувальні можливості природних матеріалів.

липень

 

вихователі,  творча  група

 

5.

Оформити «доріжки здоров’я» на ігрових майданчиках» (з камінців, піску, трави тощо)

червень

вихователі

 

6.

Надавати методичну допомогу педагогам у підготовці та проведенні розваг для дітей влітку.

 

 

 

 

7.

Педгодини

·        «Загартуй дитину влітку»;

·        « Нещасні випадки (профілактика отруєння отруєними грибами та рослинами; попередження дитячого травматизму)»;

·        «Організація дитячої пізнавальної діяльності під час літнього оздоровлення»

 

·        Круглий стіл «Підсумки літньої оздоровчої роботи»

 

червень

       липень

 

 

 

 

серпень

 

 

 

серпень

 

завідувач

вихователь-методист

сестра медична старша

 

вихователь-методист

 

 

завідувач, вихователь-методист

 

Організаційно-педагогічна діяльність

1

Максимальний час перебування дітей на свіжому повітрі в одязі, що забезпечує комфорт дитини.

Організація ранкового прийому, ранкової гімнастики, фізкультурних занять, розваг, свят, змагань, інших видів занять, на свіжому повітрі.

щоденно

вихователі

 

 

сестра медична старша

 

 

2.

Підготувати рекомендації щодо організації літніх розваг та ігор на майданчику.

червень

вихователь-методист

 

3.

Забезпечити прогулянки дітей іграми, іграшками для води, піску.

червень-серпень

вихователь-методист

вихователі

 

4.

Провести заходи до: Міжнародного дня захисту дітей:

-музично-фізкультурне свято

«Хай сонце миру і дружби нам світить»

- конкурс малюнка на асфальті «Світ очима дітей».

Провести День імені.

 

І тиждень

червня

 

музичний керівник, вихователі

 

 

сценарії свят

 

5

«Маленькі туристи» - організувати туристичні походи в мініатюрі для дітей старшого дошкільного віку з участю батьків.

 

ІІ тиждень червня

сестра медична старша

вихователь-методист

вихователі

 

 

6.

«Спілкуємось з природою»

Провести «Зелені свята»;

День лікарських рослин;

·        День здоров’я  «Щоб жити, вчитися та грати, здоров’я треба зберігати».

ІІІ тиждень червня

музичний керівник, вихователі

 

 

7

«Рідна природа»

Провести розвагу «Сонечко», водичка та повітря – кращі друзі для малечі влітку» (мол.,сер. вік)

День тварин та птахів.

І тиждень липня

музичний керівник, вихователі

 

сценарії розваг

8

«Тиждень спорту і здоров’я»

 Провести розвагу

«День шоколаду.

ІІ тиждень

липня

вихователі

сестра медична старша

 

 

 

9

Провести концерт-розвагу:

«Парад капелюшків» (старші групи )

ІІІ тиждень липня

музичний керівник, вихователі

 

10

« Тиждень БЖД»

Вікторина «Правильно-відповідаєш – небезпеку знаєш»;

Розвага «Подорож в країну Світлофорів»

ІV тиждень

липня

музичний керівник, вихователі

 

 

11

Тиждень дитячої творчості - виготовлення виробів з непридатного матеріалу.

Провести лялькову театралізовану виставу "На лісовій галявині"

І тиждень серпня

вихователі

 

 

12

День цікавих справ.

 «Хто винен?», «Допоможи друзям». ”В чому секрет?” “Це треба знати всім!” - інсценування та рішення проблемних ситуацій і мовленнєвих логічних завдань  День іменинника.

Малюємо на асфальті - конкурс

ІІ тиждень серпня

музичний керівник, вихователі

 

 

13

 Провести розвагу

«Дари солодкого дерева» (до свята Яблуневого Спасу);

“Різнокольорове літечко”

Виставка  дитячих творчих робіт

ІІІ тиждень серпня

музичний керівник, вихователі

 

 

Сценарії розваг

14

“Тиждень батьківщини”

“Хай в серці кожної дитини живе любов до  України” - свято

 

Колективна робота: аплікація “Літечко, до побачення!”.

ІV тиждень серпня

музичний керівник, вихователі

 

Сценарії свят

Робота методичного  кабінету

1

Упорядкувати картотеку матеріалів з організації літнього оздоровлення.

 червень

вихователь-методист

 

 

2

Індивідуальна робота з  вихователями з оснащення  педагогічного процесу до  навчального року .

систематично

 

 

завідувач

вихователь-методист

 

3

Поновити добірку методичних рекомендацій щодо проведення таких оздоровчих заходів у літній період:

-         ходьба по траві, гальці босоніж;

-         «хвилинки-здоровинки»;

-         масаж і самомасаж;

-         сонячні і повітряні ванни.

червень-липень

вихователь-методист, вихователі

 

4

Поповнити оформлення предметно-ігрового середовища в групах

червень-серпень

Вихователь-методист,

вихователі всіх груп

 

Робота з батьками

1

Провести консультації для батьків:

·        “Літній відпочинок дітей (поради);

·        “Рухова активність – основа здорового способу життя”

упродовж літа

завідувач

Вихователь-методист

сестра медична

старша

 

2

 

 

 

 

Проводити планомірну роботу щодо заохочування батьків приймати активну участь в роботі ДНЗ по оздоровленню та розвитку дітей влітку.

протягом літа

завідувач

Вихователь-методист,

сестра медична

старша

 

 3

Запрошувати на літні свята та розваги дітей, які не відвідують ДНЗ.

протягом літа

завідувач

вихователь-методист, вихователі

 

4

Індивідуальні бесіди  з  батьками:

“Безпека  влітку”,

 “Дитина  на  вулиці”,

“У відпустку з дитиною”;

Оформлення папок-пересувок на теми:

«Літо в гості завітало»;

«Якщо я загубився в лісі»;

«Педикульоз. Профілактика»

постійно

вихователі

 

Вивчення стану освітньо-виховного процесу

1

З метою надання допомоги систематично здійснювати параметричний аналіз за:

·     змістом планування роботи з  дітьми в літній період;

·     підготовкою до нового навчального року, виконанням отриманих завдань на літо;

змістом та рівнем проведення тематичних Тижнів.

упродовж літа

вихователі

 

сестра медична

старша

 

2

Попереджувальний контроль з питань:

·                    організація прогулянки

·                    дотримання режиму дня

·                    систематичність загартування

·                    дотримання питного режиму

·                    організація харчування

забезпечення рухової активності дітей протягом дня

постійно

завідувач, вихователь-методист,

сестра медична

старша

 

3

Медично-педконтроль занять з фізичної культури на свіжому повітрі

постійно

завідувач,

сестра медична

старша

 

4

Оперативний контроль виконання вимог «Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей в дошкільних навчальних закладах».

1р. на місяць

завідувач,

вихователь-методист

 

 

Медично-профілактичні заходи

1.

Провести інструктаж щодо дотримання санітарно-епідеміологічного режиму

І тиждень червня

сестра медична

старша

 

2.

Оформити екрани здоров'я в групах за результатами обстеження фізичного розвитку дітей та антропометричних даних.

І тиждень червня

сестра медична

старша

 

3

Провести антропометричні обстеження дітей та відобразити результати на екранах здоров'я.

1 р .на місяць

сестра медична

старша

 

4

Увести в раціон харчування дітей свіжі фрукти, соки.

упродовж літа

сестра медична

старша

 

5

Проаналізувати виконання натуральних норм харчування та внести необхідні корективи.

3 р. на місяць

сестра медична

старша

 

6

Забезпечити харчування дітей відповідно до гігієнічних норм

упродовж літа

сестра медична

старша

 

7

Провести огляд території щодо наявності отруйних ягід, рослин, грибів

щоденно

сестра медична

старша

 

8

Провести консультації з технічним персоналом на теми:

-         попередження ШКЗ у дітей;

-         значення дотримання особистої гігієни для профілактики гельмінтозу.

червень

 

 

липень

сестра медична

старша

 

9

Проаналізувати результативність літнього оздоровлення дітей

серпень

завідувач,

сестра медична

старша

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

ПЛАН-ГРАФІК  СВЯТ ТА РОЗВАГ,

ТЕАТРАЛЬНИХ ДІЙСТВ

 

№ з/п

Назва

Дата проведення

група

1.

Свято:

«День знань»

вересень

Сер. Гр..

Ст.. гр

2.

Розвага:

«Козак це вільна та мужня людина, найдорожча йому Батьківщина».

жовтень

Ст.. гр

3.

Свята:

«Подорож з осінню»,

«Барви золотої осені»,

«Багата та щедра пора – це Осінь золота».

 

жовтень

 

Мол. гр..

Сер. Гр..

Ст.. гр..

4.

«Зіронька вечірня сяє, день Святого Миколая».

грудень

Всі групи

5.

«Хай цей рік Новий  буде чарівний!»

грудень

Всі групи

6.

«Зірку різдвяну запалюємо знов, хай світом панує любов».

січень

Всі групи

7.

«Стрітення».

лютий

Сер. Гр..

Ст.. гр..

8.

«Матусю рідненьку зі святом привітаємо».

березень

Сер. Гр..

Ст.. гр..

9.

Музично-літературний вечір до дня народження Т.Г. Шевченко

березень

Сер. Гр..

Ст.. гр..

10.

«Ой, Веснонько-красунечко! Як добре що прийшла».

ківтень

Мол. гр..

Сер. Гр..

Ст.. гр..

11.

«День гумору».

квітень

Ст.. гр..

12.

«Великодній лине дзвін, на свято всіх скликає він».

квітень

Ст.. гр..

13.

 

«Щоб не трапилось пожежі треба бути обережним».

травень

Сер. Гр..

 

14.

«Наш садочок прощавай».

травень

Ст.гр.

15.

«День захисту дітей».

червень

Всі групи

16.

«Здрастуй літо-літечко!»

червень

Всі групи

17.

«Ой, на Купала, ой, на Івана!»

липень

Сер. Гр..

Ст.. гр..

18.

«Хай в серці кожної дитини живе любов до України!»

серпень

Всі групи

19.

День народження.

щоквартально

Всі групи

20.

Спортивні свята.

щоквартально

Всі групи

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 Додаток 4

 

ПЛАН РОБОТИ

 ГУРТКА З ХОРЕОГРАФІЇ

«Дзвоники»

Керівник: Рибальченко Н.В.

 

 

Мета: сприяти індивідуальному становленню особистості дитини під впливом цінностей хореографічного мистецтва, сформувати елементарні основи хореографічної культури, працювати над набуттям дитиною системи танцювальних навичок, а також творчих умінь успішного їх застосування, засвоєнням елементарної техніки танцювальних рухів і танців. Спрямовувати роботу на розвиток ритмічності й емоційної виразності танцювальних рухів, відчуття характеру музики, засобів музичної виразності, форми музичного твору і відтворення їх у рухах і вправах. Виховувати бажання красиво виконувати танцювальні рухи, змінювати рухи, вигадувати і застосовувати варіанти танцювального руху у різноманітних життєвих ситуаціях.

Вересень

1.Хореографічна абетка(навчання дітей естетично – виразних положень тулуба, позицій ніг, рук, елементів класичного екзерсису). Залучати вихованців до виконання різноманітних танцювальних завдань у вигляді музично - ритмічної забави «Рукавиця-мандрівниця». Вчити виконувати традиційні українські рухи під час виконання танцю «Гоп – гоп-гоп, гопака».

 

2.Хореографічна абетка. Закріпити вміння дітей виконувати традиційні українські рухи під час виконання танцю «Гоп – гоп-гоп, гопака», вчити різноманітно танцювати з віночком, рухатися перемінним кроком у помірному і пожвавленому темпі. Гра «Зів’ємо віночки».

 

Жовтень

 

1.Хореографічна абетка. Інтерактивна вправа «Мандрівка оплесків». Закріпити вміння дітей виконувати традиційні українські рухи, вчити танцювати плавний крок «веснянка» у повільному темпі відповідно до характеру музики. Заохочувати індивідуальну емоційно-пластичну інтерпретацію знайомого руху, образу в хороводі «Гей, діти-квіті».

 

2.Хореографічна абетка. Інтерактивна вправа «Хвиля подяки». Гра «Вигадливий чобіток». Закріпити вміння дітей виконувати традиційні українські рухи під час виконання «Танцю з бубнами». Пропонувати комбінувати знайомі рухи і образи під час імпровізації. Вчити притупувати у два і три удари.

 

3.Хореографічна абетка. «Танок з бубнами», підтримувати бажання дітей змінювати знайомий танок, створювати новий.

 

4.Хореографічна абетка. Інтерактивна вправа «Ритм твого ім’я». Викликати прагнення створювати новий таночок «Українка чепурненька».

 

Листопад

 

1.Хореографічна абетка. Інтерактивна вправа «Мандрівка оплесків». Залучати дітей до виконання традиційних танцювальних рухів білоруського танцю «Крижачок», вчити рухатися легкими підскоками у поєднанні з легким бігом, виконувати боковий крок з приставкою і з легким напівприсіданням.

 

2. Хореографічна абетка. Гра «Веселий бубон – мандрівничок». Закріпити вміння дітей виконувати традиційні танцювальні рухи білоруського танцю «Крижачок», вчити танцювати варіанти «трясухи», «вірьовочки», неглибокі присяди».

 

3. Хореографічна абетка. Гра «Вигадливі чобітки». Вчити виконувати потрійні притупи – перескоки у парі, танцювати присядку з підніманням перед собою ноги, зігнутої у коліні під час виконання танцю «Крижачок».

 

4. Хореографічна абетка. Інтерактивна вправа «Рукавиця -мандрівниця». Вигадування нових рухів до танцю «Крижачок».

 

Грудень

 

1.Хореаграфічна абетка. Вчити дітей оволодівати нескладною сучасною пластикою і рухами під час розучування таночка «Синій іній» . Вчити ритмічно виконувати легкі пружинні рухи ніг у колінах з одночасними рухами рук, пластично координувати рухи рук, спрямовуючи їх у різних напрямках, виконувати почергово поштовхи правим, лівим плечима з вільною і виразною координацією рук. Образний танець «Чарівник – Мороз»

 

2.Хореографічна абетка. Вчити дітей виводити ногу на каблучок або носок уперед чи вбік з розворотом плечей і виведенням рук прийомом проти ходу, ритмічно виконувати пружинні приставні кроки вбік, уперед, назад, у повороті, координуючи рухи ніг і вільну пластику рук під час виконання таночка «Синій іній».

 

3.Хореографічна абетка. Вчити дітей виконувати плавні й пластичні рухи тулубом, координуючи їх з рухами рук, голови, ніг, виконувати перестрибування «маятник» під час виконання таночка «Синій іній». Образний танець «Чарівник – Мороз».

 

4.Хореографічна абетка. Сольні імпровізації за бажанням дітей, вигадування варіантів рухів.

 

Січень

 

1.Хореографічна абетка. Інтерактивна вправа «Винахідливе коло». Залучати дітей до виконання традиційних танцювальних рухів російського танцю «Бариня - бариня», вчити виконувати танцювальний крок з каблучка і ковзним рухом, рушати перемінною ходою, бігати із високим підніманням колін, із оплесками по колінах і без них.

 

2. Хореографічна абетка. Гра «Веселий бубон – мандрівничок». Закріпити вміння дітей виконувати традиційні танцювальні рухи російського танцю «Бариня -бариня», вчити виконувати широкі припадання убік з третьої позиції, танцювати колупалочка з потрійним притупом, без підскоку, рухатися вірьовочкою.

 

3. Хореографічна абетка. Гра «Вигадливі чобітки». Вчити дрібно притупувати на всій стопі, переступати з п’ятки на носок почергово то правою, то лівою ногою у флотському характері музики під час виконання танцю «Яблучко».

 

4. Хореографічна абетка. Інтерактивна вправа «Ритм твого ім’я». Вигадування нових рухів до танців «Яблучко», «Бариня – бариня».

 

Лютий

 

1.Хореографічна абетка. Музично – рухова забава «Потанцюймо разом». Залучати дітей до виконання традиційних танцювальних рухів українського танцю «Хурделиця», вчити застосовувати різні танцювальні положення рук, виконувати стрімкий зальотний біг у швидкому темпі,різні танцювальні фігури «підкова», «криж», «гребінець»

 

2. Хореографічна абетка. Гра «Вигадливі чобітки». Закріпити вміння дітей виконувати традиційні танцювальні рухи українського танцю «Хурделиця».

 

3. Хореографічна абетка. Музично – рухова забава «Гоп – скок». Пропонувати дітям комбінувати знайомі рухи і образи під час імпровізації в характері маршу, гуцулки, гопачка, польки, хороводу.

 

4. Хореографічна абетка. Інтерактивна вправа «Рукавиця -мандрівниця». Викликати прагнення створювати новий таночок «Завірюха – віхола».

 

Березень

 

1.Хореографічна абетка. Інтерактивна вправа «Мандрівка оплесків» Залучати дітей до виконання традиційних танцювальних рухів і танців народів світу. Вчити виконувати основний хід грецького танцю «Сиртакі»(приставні кроки, приставні з виведенням ноги вперед і назад, з невеличким випадом тощо).

 

2. Хореографічна абетка. Музично-рухова забава «Коло - колони». Продовжувати вчити дітей втілювати характерні ознаки грецького танцю «Сиртакі» у масовій композиції (поступове пришвидшення і повторення рухів.

 

3. Хореографічна абетка. Вчити дітей перешиковуватися у грецькому танці «Сиртакі» з кола на одну, дві, три лінії та знову в коло. Гра «Равлику, зникай».

 

4. Хореографічна абетка. Інтерактивна вправа «Хвиля подяки». Інтерпретація дієвих рухів танцю «Сиртакі».

 

Квітень

 

1. Хореографічна абетка. Інтерактивна вправа «Ритм твого ім’я». Вчити дітей виконувати рухи з царини бальної хореографії, сприймати та відтворювати бальний етикет, шляхетно взаємодіяти у парі під час виконання «Парного вальсу». Закріпити вміння дітей вклонятися одне одному, варіативно виконуючи уклін, виконувати танцювальні кроки на півпальцях у характері музики на дві, три чверті, просуватися вбік пружним кроком, з нахилом голови у бік руху, ставати у вже знайомі основні положення у парі до різних танців, орієнтуватися у просторі у фігурі «зміни партнера».

 

2.Хореографічна абетка. Інтерактивна вправа «Мандрівка оплесків». Вчити дітей виконувати підготовчі рухи до «Парного вальсу», різні положення у парі (у тому числі – закрите), хвилеподібні рухи в ритмі вальсу. Виконувати у фігурі «віконечко» крок з боку в бік і вперед – назад з плавним підведенням на півпальці.

 

3.Хореографічна абетка. Удосконалювати вміння дітей танцювати «Парний вальс». Вчити кружляти під рукою партнера, під з’єднаними у третій позиції руками. Імпровізація «Кружляємо із Попелюшкою»

 

4. Хореографічна абетка. Удосконалювати вміння дітей танцювати «Парний вальс». Імпровізація «На балу».

 

Травень

 

1.Хореографічна абетка. Сольні імпровізації за бажанням дітей. Гра «Зів’ємо віночки».

 

3.     Хореографічна абетка. Танцювальні діалоги хлопчиків і дівчаток на основі засвоєних рухів. Хоровод «Бджілки»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

План роботи гуртка

«Юні гройсмейстери»

Керівник: Шевцова І.О.

Мета гуртка:

-         ознайомити дітей з шахівницею, шаховими фігурами та правилами гри у шахи;

-         учити розмірковувати, запам’ятовувати, порівнювати, узагальнювати, будувати логічні ланцюжки, передбачати результати своєї діяльності;

-         формувати вміння орієнтуватися у площині

-         розвивати пізнавальні психічні процеси – увагу, уяву,пам'ять, мислення;

-         удосконалювати пояснювальне мовлення;

-         формувати довільність психічних процесів;

-         розвивати вольові

 

 

                      Мета гуртка:

-         ознайомити дітей із шахівницею, шаховими фігурами та правилами гри у  шахи;

-         учити  розмірковувати,  запам’ятовувати,  порівнювати,  узагальнювати,  будувати логічні ланцюжки, передбачати результати своєї діяльності;

-         формувати вміння орієнтуватися на площині;

-         розвивати пізнавальні психічні процеси – увагу, уяву, пам’ять, мислення;

-         удосконалювати пояснювальне мовлення;

-         формувати довільність психічних процесів;

-         розвивати вольову сферу особистості;

-         виховувати     самостійність,      цілеспрямованість,      наполегливість      у  досягненні мети;

-          урівноважувати поведінку гіперактивних дітей;

-          формувати     здатність    зосереджуватися      на  одному     виді  діяльності  тривалий час.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичний план занять гуртка «Юні гросмейстери»

 

п\п

Теми

Теоретичне заняття

 

Практичне заняття

Всього

годин

1.

Вступне заняття

1

1

2

2.

Шахова дошка

1

1

2

3.

Напрямки на шахівниці

1

1

2

4.

Мешканці шахового королівства

1

1

2

5.

Мешканці шахового королівства, що першими вступають у бій

1

1

2

6.

Шахівниця і фігури на початку гри

1

1

2

7.

Шахові правила, знайомство з грою

1

1

2

8.

Король – головна фігура

1

1

2

9.

Слон – фігура діагоналей

1

1

2

10.

Кінь – стрибучий боєць

1

1

2

11.

Маневри коня

1

1

2

12.

Закріплення вивченого матеріалу

1

1

2

13.

Тура - фортеця

1

1

2

14.

Ферзь – сильна фігура

1

1

2

15.

Властивості ферзя

1

1

2

16.

Пішак – маленький солдат

1

1

2

17.

Взяття пішаком

1

1

2

18.

Перетворення пішака (спеціальні ходи фігур)

1

1

2

19.

Рокіровка – схованка для короля

(спеціальні ходи фігур)

1

1

2

20.

Закріплення вивченого матеріалу

1

1

2

21.

Цінність фігур

1

1

2

22.

Погрози фігур

1

1

2

23.

Вигідні й невигідні взяття

1

1

2

24.

Шах – загроза королю

1

1

2

25.

Перший спосіб захисту від шаху

1

1

2

26.

Другий спосіб захисту від шаху

1

1

2

27.

Третій спосіб захисту від шаху

1

1

2

28.

Закріплення вивченого матеріалу

0

1

1

29.

Мат – перемога, мета гри

1

1

2

30.

Мат за один хід

1

1

2

31.

Мат ферзем за один хід

1

1

2

32.

Нічия – гра без переможця

1

1

2

33.

Закріплення вивченого матеріалу

0

2

2

34.

Гра в шахи

 

7

7

Всього

32

40

72

 

 

 

 

 

Додаток  7

ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Завідувач КЗО «ДНЗ №219»

_________О.О. Кузьмицька

                                                                                  «___»_______2017р.

 

ПЛАН РОБОТИ ЩОДО «ОХОРОНИ ДИТИНСТВА»

 

з\п

Зміст роботи

Термін

відповідальний

примітка

 

1

Виявлення дітей, які перебувають в складних умовах і потребують психолого-педагогічної допомоги.

Вересень,

та по мірі прибування дітей до ДНЗ

вихователь-методист

 

2

Складання банку даних вихованців ДНЗ, які перебувають у надзвичайно складних умовах шляхом оформлення соціальних паспортів:

-         сиріт;

-         напівсиріт;

-         дітей із неблагополучних сімей;

-          із багатодітних сімей;

-          із малозабезпечених сімей;

-         із неповних сімей;

-         із сімей матерів одиночок;

-         дітей інвалідів дитинства;

-          дітей які постраждали в наслідок аварії ЧАЕС;

-         дітей-сиріт, позбавлених   батьківського піклування

по мірі прибування дітей в ДНЗ

вихователь-методист

 

3

Консультування батьків та оформлення документів на отримання пільг по харчуванню в ДНЗ

протягом року

завідувач,

вихователь-методист

 

4

Надання рекомендацій батькам та вихователям щодо забезпечення психологічного супроводу дітей із особливими потребами

протягом року

вихователь-методист

 

5

Надати інформацію для батьків в інформаційні куточки усіх вікових груп: «Про надання пільг по сплаті за харчування в ДНЗ для різних соціально-незахищених категорій»

жовтень

вихователь-методист,

вихователі

 

6

Надати інформаційний матеріал у куточок для батьків: «Права дитини»

листопад

вихователь-методист

 

7

Консультації та рекомендації батькам, вихователям.

за зверненням

батьків

вихователь-методист

 

8

Залучення дітей із соціально-незахищених сімей до участі в святах, розвагах гурткової роботи в ДНЗ

протягом

року

вихователь-методист

 

9

Уточнення списків дітей, які перебувають у надзвичайно складних умовах.

 

впродовж

навчального року .

вихователь-методист

 

10

Ведення журналу обліку роботи (по роботі з дітьми пільгових категорій).

Форми роботи:

-обмін досвідом: «Особистий приклад, як засіб виховання».

- памятка: «Твій батьківський обов‘язок»

- правовий вісник:  «Є в кожної дитини право на любов».

- рекомендація: «Виставки малюнків хочу про все знати»

- оформлення сторінки на сайті ДНЗ «Права дитини»

- пропаганда досвіду: «Здоровий спосіб життя в родині».

-брошури: «Сварки. Шляхи подолання», « Твій батьківський обов’язок».

- батьківський лекторій: «З чого починається дружба».

-інформаційний вісник: «Нетрадиційні методи оздоровлення».

 

впродовж

навчального року.

 

 

 

 

 

вихователь-методист

 

 

 

практичний психолог,

 

 

 

вихователі

 

11

Організація соціально-психологічного супроводу дітей, соціально-незахищених категорій протягом літнього оздоровчого періоду.

літній період

вихователь-методист,

практичний психолог

 

12

Звіт про роботу за рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8

ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Завідувач КЗО «ДНЗ №219»

_________О.О. Кузьмицька

                                                                                  «___»_______2017р.

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

 

 

№ з/п

Зміст роботи

Строк проведення

Де і з ким проводиться

1

Консультаційна робота:

 

n    Виступи на Батьківських зборах «Мамо, хочу в дитсадок!».

n    Семінар-практикум для вихователів «Спілкуємося з новачками?»

 

n    Семінар для батьків: “Криза чи ні? Криза третього року.”(до дня Здоров'я)

 

n    Лекція для вихователів «Соціалізація, основні критерії та показники»

 

n    Лекція: «Стрес, його прояви в психіці та поведінці дитини. Вплив травмуючих подій на дитину. Методи подолання стресу.»

 

n    Лекція для батьків: «Як розмовляти з дітьми»

 

n    круглий стіл «Ой боюсь, боюсь, боюсь…або ще раз про дитячі страхи»

 

n    Майстер-класс для вихователів до дня психолога: «Ресурси відновлення для вихователів» (до тижня психології)

 

 

n    Консультування батьків щодо дошкільної зрілості дитини

 

 

           

                                

вересень

кінець

вересня

жовтень

 

листопад

 

 

грудень

 

 

січень

 

лютий

 

березень

 

 

квітень-травень

 

        

                      

батьки

вихователі

 

Музична зала батьки

кабінет психолога

 

кабінет психолога

 

 

батьки

 

батьки

 

музична зала вихователі

 

кабінет психолога

 2

Психодіагностична робота:

 

n    спостереження за поведінкою та емоційним станом дітей у групах раннього віку

 

n    діагностика рівня соціальної зрілості дітей

 

n    дослідження  страхів  дошкільнят

 

 

 

n    дослідження розвитку мовлення

 

 

n    діагностика стресостійкості  педагогів

 

n    діагностика готовності до школи

 

 

 

 

Вересень

жовтень

 

жовтень

 

листопад

 

 

грудень

 

 

січень

 

травень

 

 

у групах

раннього  віку

 

діти старшого дошкільного віку

діти молодших  груп

 

діти середні груп

 

вихователі

 

 

старші групи

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота:

 

n    адаптаційна програма «Психологічний релакс»

 

 

n     Розвивальна програма «Настрої кумедного мишенятка Крутика»

 

 

 

n    Програма колективних творчих ігор за для соціалізації дошкільнят

 

n    Програма «Методи подолання стресу»

 

n    Програма «Граючись, розвиваємось» (пам’ять, увага, мислення, мова)

 

Психологічна просвіта:

 

n    виступи на батьківських зборах

«Мамо, хочу в дитсадок!»

 

n    участь у педагогічних радах

 

 

n    Семінар для батьків: “Криза чи ні? Криза третього року.”(до дня Здоров'я)

 

n    Лекція для вихователів «Соціалізація, основні критерії та показники»

 

n    Лекція: «Стрес, його прояви в психіці та поведінці дитини. Вплив травмуючи подій на дитину. Методи подолання стресу.»

 

n    круглий стіл «Ой боюсь, боюсь, боюсь…або ще раз про дитячі страхи»

 

n    Лекція для вихователів: «Як розмовляти з дітьми про війну»

 

n    Майстер-класс для вихователів до дня психолога: «Ресурси відновлення для вихователів» (до тижня психології)

 

n    методична допомога вихователям у підборі психолого-педагогічної літератури

 

n    виступи на батьківських зборах

 

 

 

 

вересень-жовтень

 

 

листопад

 

 

 

січень

 

березень         

квітень

 

 

 

 

вересень

 

протягом року

 

жовтень

 

листопад

 

грудень

 

 

лютий

 

березень

 

 

квітень

 

травень

 

 

травень

   

                           

Діти раннього віку

 

 

молодша група

 

 

 

старші групи

 

середні групи

кабінет психолога

 

 

 

батьки

 

педколектив

 

 

музична зала

батьки

вихователі

 

вихователі

батьки

 

 

 

батьки

 

вихователі

 

 

вихователі

 

 

батьки

 

5.

Організаційно-методична робота:

 

n    підготовка та складання плану роботи на рік, місяць, тиждень

n    вивчення нової освітньої стратегії та обговорення її з адміністрацією закладу

n    підготовка корекційних і розвивальних програм

 

n    підготовка психодіагностичного інструментарію (тестових бланків, анкет тощо)

 

n     оформлення методичного куточку  та папок пересувок (підбір літератури та матеріалів для батьків та педагогів)

 

n    самопідготовка у бібліотеці, вивчення нової літератури

 

n    відвідування занять з метою дослідження взаємин вихователів з дітьми

n    участь у фахових семінарах, конференціях

 

 

вересень

вересень

 

вересень- жовтень

вересень-жовтень

 

листопад

 

 

протягом року

жовтень-грудень

протягом року

 

 

Співпраця з методистом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Територія обслуговування, закріплена за закладом

 

Матеріально-технічне забезпечення закладу

Територія дошкільного навчального закладу огороджена парканом.

Кожна група має свій прогулянковий майданчик, який повністю забезпечений ігровим обладнанням.  В наявності  спортивний майданчик, футбольне поле. 

 В приміщенні ДНЗ  музична, спортивна зала, медичний та маніпуляційний кабінети, ізолятор, харчоблок, комора, кабінети: завідувача, вихователя - методиста,практичного психолога ,  каштеляна, завгоспа та підсобні приміщення.

Харчоблок забезпечено повністю.

         

 

Пріоритетні напрямки на 2018-2019 навчальний рік:

1. Формування рис громадянина української держави та любові до України в контексті науково-педагогічного проекту ІII - го етапу «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

    

2.  Формування комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку.

3. Формування основ здорового способу життя дошкільників шляхом використання нових активних форм і методів роботи.

 

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність, керуючись основними положеннями Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про охорону дитинства», положенням «Про дошкільний навчальний заклад», іншими нормативно – правовими актами, які регламентують діяльність дошкільних навчальних закладів в Україні, Статуту закладу та іншими нормативними документами.

 

Мова освітнього процесу

Мова освітнього процесу-українська

 

 

Наявність вакантних посад в закладі

 1 ставка практичного психолога

 

 

 

 

Фактична кількість дітей,що зараховані до ДНЗ № 219

Проектна потужність -   240 дітей

 

Прийнято дітей на 01.09.2017   - 306 дитини

 
 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО Днз 

 

 
 Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснює керівник ДНЗ протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

 

     Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками.За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

 

  

 

     Для зарахування дитини до Дошкільного Навчального Закладу    необхідні наступні документи : 

 

1. Заява батьків або осіб, які їх замінюють що до влаштування дитини до дитячого закладу.

2. Медична довідка дитини з проходженням всіх спеціалістів певної форми (до вступу в ДНЗ) 

3. Виписка із медичної карти, карта профілактичних щеплень (форма №63).

4. Ксерокопію  свідоцтва про народження дитини. 

5. При наявності пільг - документи, що їх підтверджують

6. Батькам необхідно мати паспорт і свідоцтво про народження дитини.

 

 

Для утримання дітей з особливими освітніми потребами ДНЗ не пристосований та умов відповідних не має.

 

Результати моніторингу якості освіти в ДНЗ № 219

Органи управління в ДНЗ 

 
Завідувач ДНЗ № 219 О.О. Кузьмицька 

Вихователь-методист Н.С. Підгорна

                             

 

Кадровий склад закладу

Завідувач - 1

Вихователь-методист - 1

Інструктор з фізичної культури - 1

Музичний керівник - 2

Вихователі - 15

помічники вихователів - 11

прибиральниця - 1

машиніст з прання білизни - 1

кастеляна - 1

завгосп - 1

робітник з обслуговування будівлі - 1

сторож - 3

двірник - 2